Nowe szkolenia w Technoparku

Mis à jour: 21.01.2020 / Section: / pdf
starsi luidzie siedzą na kanapie przy laptopie Fot. freepik.com

Masz ponad 50 lat i kłopoty z obsługą komputera? Czas to zmienić – trwa rekrutacja do projektu  „TECHNOPARKowa Akademia podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic”.

Projekt przeznaczony jest dla osób powyżej 50. roku życia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług oraz zamieszkujących obszar rewitalizacyjny w  Gliwicach. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
W ramach kursu komputerowego odbędzie się 10 spotkań z wybranego pakietu szkoleń. Zajęcia z Microsoft Office będą prowadzone od 10 lutego do 12 marca w poniedziałki i czwartki w godz. od 17.00 do 20.00. Zajęcia z programu Excel dla zaawansowanych będą się odbywały od 3 marca do 3 kwietnia we wtorki i piątki w godz. od 17.00 do 20.00. W ramach szkoleń każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe, a na zakończenie kursu certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Technopark prowadzi też rekrutację na egzamin z Excela dla osób powyżej 25. roku życia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług oraz zamieszkujących obszar rewitalizacyjny w  Gliwicach. Egzamin kończy się uzyskaniem certyfikatu ECDL.

Dokumentację rekrutacyjną można pobrać ze strony www.technopark.gliwice.pl/szkolenia lub w siedzibie Technoparku na ul. Konarskiego 18C w pokoju 0-4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Więcej informacji na temat kursów można uzyskać pod numerem telefonu 603-663-887. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking