Ogromne dofinansowanie na kluczową inwestycję

Mis à jour: 06.12.2019 / Section: / pdf
podpisanie umowy Fot. UM Gliwice

27 mln zł, w formie preferencyjnego kredytu z opcją umorzenia, otrzymało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na budowę instalacji odsiarczania i odazotowania spalin. Będzie to strategiczna inwestycja miejskiej ciepłowni. Dzięki niej gliwickie ciepło będzie wytwarzane w warunkach spełniających surowe normy ekologiczne.

Miejska spółka PEC Gliwice otrzymała 27 mln zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę instalacji Odsiarczania i Odazotowania Spalin. To spore wsparcie wartej 51 714 000 zł inwestycji. Pozostałe środki będą pochodziły z budżetu PEC.

Instalacja będzie wyposażona w nowoczesne, w pełni zautomatyzowane linie ochrony powietrza budowane w technologii umożliwiającej redukcję emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, m.in. SO2, NOx, HCL, HF, NH3 i pyłu. Dzięki instalacji kotłownia rusztowa w PEC będzie spełniała rygorystyczne normy ochrony środowiska.

Inwestycja jest bardzo potrzebna Gliwicom. Nowe rygorystyczne normy ochrony środowiska zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Dzięki dofinansowaniu z WFOSiGW będziemy na nie przygotowani. Będzie to preferencyjny kredyt z opcją częściowego umorzenia  – mówi Rudolf Widziszowski, Prezes Zarządu PEC w Gliwicach.

Dzięki inwestycji rocznie do atmosfery trafi o ponad 540 000 kg zanieczyszczeń gazowych mniej. Będzie to kolejna kotłownia w PEC, która dzięki wsparciu WFOŚiGW zostanie zaopatrzona w instalację oczyszczania powietrza i spełni najsurowsze normy zawarte w europejskich konkluzjach BAT.

Każda inwestycja, która przyczynia się do poprawy jakości powietrza w mieście jest niezwykle cenna. Ta, którą realizować będzie nasze Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z pewnością pozytywnie wpłynie na to czym oddychamy. Miasto będzie wspierać każdą inicjatywę, która przyczyni się do lepszego traktowania naszego środowiska naturalnego. Gliwice muszą stawać się miastem coraz bardziej ekologicznym – mówi p.o. prezydenta Gliwic Janusz Moszyński. (mf)

PEC
Fot. materiały PEC w Gliwicach

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking