Poznaj dawnych burmistrzów Gliwic...

Mis à jour: 04.10.2019 / Section: / pdf
banner graficzny – ilustracyjny

.... sięgając po książkę dr. hab. Piotra Boronia, której premiera jest zaplanowana na 4 października o godz. 17.00 w Willi Caro. Pozycja została wydana w Muzeum w Gliwicach.

Jako pierwsze miasto na Górnym śląsku Gliwice mogą się poszczycić pełną listą biogramów wszystkich swoich najstarszych włodarzy. Biogramy gliwickich burmistrzów, poczynając od najdawniejszego okresu dziejów naszego miasta do 1808 r., opracował dr hab. Piotr Boroń z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Książka jest rezultatem pionierskiego podejścia autora w wyborze metody badawczej i tematu. Przygotowując opracowanie o gliwickich burmistrzach do 1808 r. (jako jej datę końcową przyjęto pruską reformę miejską po klęsce w wojnie z Napoleonem), szeroko wykorzystał metody badawcze stosowane w prozopografii. To nauka pomocnicza historii zajmująca się badaniem cech charakterystycznych większych zbiorowości ludzkich, przeważnie wybranych elit władzy.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking