Bezpieczni w drodze do szkoły

Mis à jour: 01.10.2019 / Section: / pdf
dzieci biegną do autobusu Fot. T.Bulenda/UM Gliwice

Rozpoczęła się kolejna edycja zajęć „Bezpieczna droga do szkoły” prowadzonych przez strażników miejskich. Przypominają uczniom najważniejsze zasady dotyczące ruchu pieszych. Dodatkowo Straż Miejska, Policja oraz Centrum Ratownictwa Gliwice prowadzą profilaktyczną akcję „Odblaskowy pierwszak”. Aby uatrakcyjnić i wzmocnić przekaz pierwszoklasiści zasady bezpiecznego poruszania się w drodze z domu do szkoły poznają podczas przedstawienia teatralnego przygotowanego przez aktorów Teatru Niewielkiego. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking