Egzaminy, mianowanie... Ślubowanie!

Mis à jour: 28.08.2019 / Section: / pdf

25 nauczycieli kontraktowych ze szkół prowadzonych przez Miasto Gliwice pozytywnie przeszło postępowanie egzaminacyjne. Pedagodzy złożyli ślubowanie i odebrali akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W Ratuszu, w imieniu prezydenta Gliwic, ślubowanie nauczycieli odebrał jego zastępca Krystian Tomala.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking