300+ w Gliwicach zagrożone. Dotacja wojewody pilnie potrzebna!

Mis à jour: 22.08.2019 / Section: / pdf
fot. Pixabay

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego już za 11 dni, a do Gliwic nadal nie wpłynęły zawnioskowane w lipcu pieniądze potrzebne do wypłaty sierpniowej transzy „piórnikowego”. Chodzi o ponad 1,4 mln zł planowanych na realizację świadczeń w ramach rządowego Programu „Dobry start”. Brak środków umożliwiających nieprzerwaną wypłatę 300+ stoi w sprzeczności z apelami o jak najszybszą realizację przez samorządy wniosków na rzecz świadczeniobiorców.

W chwili obecnej, z uwagi na bardzo dużą liczbę świadczeniobiorców oraz określony czas zatrudnienia pracowników na umowy zlecenie, wnioski rozpatrywane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach na bieżąco. Niemniej jednak, w związku z brakiem środków finansowych, w informacji o przyznaniu świadczenia zawierana jest informacja o jego niezwłocznej wypłacie po otrzymaniu dotacji Wojewody Śląskiego – poinformował 21 sierpnia w liście do wojewody śląskiego zastępca prezydenta Gliwic Krystian Tomala.

Z informacji uzyskiwanych przez gliwicki Urząd Miejski w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że termin przekazania wnioskowanych środków finansowych nadal nie jest znany.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking