Zarząd Szpitala Miejskiego odwołany

Mis à jour: 28.06.2019 / Section: / print / pdf
Szpital Miejski fot. UM Gliwice

25 czerwca podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach został odwołany dotychczasowy zarząd, tj. prezes Renata Bryła oraz członek zarządu, Zbigniew Więcek. Uchwałą Rady Nadzorczej na prezesa zarządu został powołany Przemysław Gliklich – obecny zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, który obejmie nowe stanowisko 1 września. Do tego czasu Rada Nadzorcza, ze swojego składu, delegowała do kierowania szpitalem Grzegorza Mańkę.

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach jest w złej sytuacji finansowej na skutek ciągłego niedofinansowania przez NFZ, a jego istnienie i działanie wymaga stałego zwiększania dopłat właściciela (Miasta Gliwice), sięgających dziesiątek milionów złotych. Zmiana na stanowisku prezesa podyktowana jest potrzebą poprawy kondycji finansowej szpitala przy koniecznym zachowaniu świadczeń medycznych na dotychczasowym poziomie.

Przemysław Gliklich posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zarządcze, również w zakresie kierowania podmiotami leczniczymi. W swojej karierze menadżerskiej kierował m.in. NZOZ Vito-Med. Sp. z o.o. przy ul. Radiowej w Gliwicach. Dzięki wieloletniej praktyce może zapewnić odpowiedni poziom zarządzania tak ważną dla mieszkańców placówką. (kdz/BPM)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking