Repatriacja x 9

Added: 31.03.2011 / Section: / pdf

W Gliwicach pojawią się kolejni repatrianci ze Wschodu.

Będzie to dziewiąta rodzina polskiego pochodzenia, której władze samorządowe miasta zaproponują osiedlenie się nad Kłodnicą. Gliwice należą do tych miast województwa śląskiego, które najczęściej zapraszają repatriantów. Pierwsi przybyli przed 16 laty z Kazachstanu. Następni – z Kazachstanu bądź Uzbekistanu. Kolejna rodzina polskiego pochodzenia żyjąca obecnie na terenie: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu lub azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej pojawi się w Gliwicach najprawdopodobniej na początku przyszłego roku. W połowie miesiąca Rada Miejska podjęła bowiem uchwałę w sprawie repatriacji. Nie jest to jednak – podobnie jak we wszystkich dotychczasowych przypadkach – zaproszenie imienne skierowane do konkretnej rodziny. O jej wskazaniu zadecyduje Departament Repatriacji i Obywatelstwa w polskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W uchwale RM z 17 marca zapisano, że gliwickie władze samorządowe zapewnią rodzinie mieszkanie wraz z wyposażeniem (umowa najmu na czas nieokreślony), pomoc w uzyskaniu zatrudnienia lub rejestracji działalności gospodarczej, a także – w miarę potrzeb – opiekę przedszkolną nad dziećmi i podjęcie przez nich nauki w szkole. Ponadto, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach może przyznać repatriantom zasiłki na zagospodarowanie, opłaty czynszowe, zakup żywności i środków czystości, gorące posiłki dla dzieci w szkole oraz na opłaty za energię elektryczną.
– Zdecydowana większość rodzin osiedlonych w naszym mieście urządziła sobie życie po nowemu, przystosowując się do polskich warunków – podkreślają pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Pomaga im w tym OPS, który w marcu uruchomił dodatkowo cykl całorocznych spotkań integrujących środowisko repatriantów. Odbywają się one w siedzibie Gliwickiego Ośrodka Integracji Niepełnosprawnych (GOIN – ul. Zwycięstwa 34, oficyna). W ich ramach będą organizowane m.in. wspólne wyjścia do teatru, rozpoczną się także prace nad stworzeniem ulotki informacyjnej ułatwiającej poruszanie się po gliwickich urzędach. Co ważne, mniej biegli w języku polskim będą mogli liczyć na wsparcie studentów filologii rosyjskiej. Kulminacyjnym punktem programu mają być obchody DNIA REPATRIANTA (21 października) oraz przygotowanie wystawy i spotkania pod hasłem „Gmina Gliwice widziana oczami repatriantów”. (kik)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking