Bezpłatne seminarium

Mis à jour: 16.03.2011 / Section: / pdf

Agencja Rozwoju Lokalnego w Gliwicach zaprasza na bezpłatne seminarium „Inteligentne budynki – bezpieczeństwo, oszczędność, komfort”.

Spotkanie odbędzie się 30 marca w godzinach od 9.00 do 15.30 w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” przy ul. Bojkowskiej 37. Aby wziąć udział w seminarium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go do 23 marca – faksem (32/339-31-17) lub e-mailem (r.ratajczak@arl.pl). Formularz oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych: www.rsptt.pl i www.arl.pl. (al)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking