FIN-URB-ACT

Mis à jour: 14.03.2011 / Section: / pdf

Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach organizuje konferencję podsumowującą realizację projektu FIN-URB-ACT.

Spotkanie odbędzie się 15 marca w Ratuszu (Rynek 1). Początek – godz. 10.00. Natomiast o godzinie 12.00 rozpocznie się konferencja prasowa.
Miasto Gliwice jest partnerem w międzynarodowym projekcie FIN-URB-ACT „Zrównoważone działania miejskie na rzecz wspierania i finansowanie gospodarek innowacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw”. Projekt jest realizowany w ramach Programu URBACT II i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Parterem wiodącym przedsięwzięcia jest miasto Aachen z Niemiec, a poza Gliwicami w projekcie uczestniczą również: Aveiro (Portugalia), Edynburg (Wielka Brytania), Galati (Rumunia), Gijon (Hiszpania), Linz (Austria), Lipsk (Niemcy), Maribor (Słowenia), Reims (Francja), Rzym (Włochy) oraz Niemieckie Stowarzyszenie Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego, Miejskiego i Przestrzennego jako koordynator tematyczny.
Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń w zakresie wzmacniania lokalnych struktur wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz zaangażowanie w funkcjonowanie tych struktur wszystkich najważniejszych lokalnych i regionalnych podmiotów działających zarówno na rzecz rozwoju sektora MŚP, jak i działalności innowacyjnej.
Efekty realizacji projektu zaprezentowane zostaną podczas jutrzejszej konferencji. W czasie sympozjum partnerzy projektu podzielą się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi dotychczasowej współpracy i osiągniętych rezultatów. W gronie prelegentów znajdą się: Adam Neumann – zastępca prezydenta Gliwic, Luise Clemens – przedstawiciel miasta Aachen, Katarzyna Kobierska – naczelnik Biura Rozwoju Miasta UM, Patrick Fourguette – ekspert wiodący projektu, Jonas Scholze, koordynator tematyczny projektu. (bom)
Informacje: Biuro Rozwoju Miasta UM, tel. 32/239-11-00

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking