Gliwiczanin w gremium doradców

Ajouté: 24.02.2011 / Section:

fot. T. Żak

Prof. Krzysztof Gasidło, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, znalazł się w grupie 11 nowo powołanych członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej IV kadencji.

Gremium to składa się z fachowców doradzających marszałkowi województwa śląskiego w kwestiach zagospodarowania przestrzennego. Opiniują oni m.in. realizacje inwestycji celu publicznego, projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego zmiany, a także prace zgłaszane do konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”.
– W skład komisji wchodzą przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, samorządów zawodowych, środowiska akademickiego i przedstawiciele poszczególnych subregionów województwa. Członkowie komisji posiadają wykształcenie i przygotowanie fachowe związane bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego – informuje portal internetowy www.slaskie.pl. Oprócz prof. Gasidły, powołania z rąk marszałka Adama Matusiewicza odebrali: dr inż. Andrzej Baksik i mgr Ewa Burchat-Błachuta (dyrektor i jego zastępca w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), mgr inż. arch. Michał Buszek (przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Architektów), dr inż. arch. Krzysztof Kafka (przewodniczący Południowej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach), mgr inż. arch. Krzysztof Gorgoń (prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Katowice), dr inż. arch. Tadeusz Kmieć (przedstawiciel Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Katowice), dr inż. arch. Agnieszka Szczepańska-Góra (przedstawiciel Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, przedstawiciel Subregionu Centralnego), mgr inż. arch. Wiesław Chmielewski (dyrektor Pracowni Urbanistycznej w Rybniku, przedstawiciel Subregionu Zachodniego), mgr inż. arch. Jadwiga Świerczyńska (przedstawiciel Subregionu Północnego) oraz mgr inż. arch. Grzegorz Gleindek (dyrektor Biura Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej, przedstawiciel Subregionu Południowego). Przewodniczącym komisji został Andrzej Baksik, a zastępcą – Ewa Burchat-Błachuta. (kik)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking