2018-08-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (...) na lata 2014-2020

2018-07-23

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów pn. "Aktywizacja zawodowa"...

2018-07-02

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

2018-06-01

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów pn. "Aktywizacja społeczna", w ramach realizacji...

2017-12-29

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Miasta Gliwice - prowadzenie 6 placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej na terenie Gliwic w okresie od stycznia 2018 do grudnia 2019 r.