Contact

Mairie de Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrale tél. 32 231 30 41, fax: 32 231 27 25, www.gliwice.eu/fr