Powstaje Nowe Centrum

Ajouté: 17.11.2010 / Section:

Okolice dworca kolejowego w Gliwicach przejdą gruntowną przemianę i staną się jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc w mieście.

W miniony wtorek wybrano wykonawcę koncepcji zagospodarowania tego obszaru. To ogromne przedsięwzięcia, ale pierwsze efekty mogą być widoczne już za dwa lata. Głównym elementem Nowego Centrum Gliwic ma być węzeł przesiadkowy, który w znaczącym stopniu przyczyni się do usprawnienia komunikacji zbiorowej.
Przygotowania do stworzenia atrakcyjnego obszaru wokół dworca kolejowego trwają od wielu miesięcy. Kluczowym momentem było podpisanie w maju porozumienia pomiędzy miastem oraz spółkami Polskie Koleje Państwowe i Polskie Linie Kolejowe. Wybrana 16 listopada wstępna koncepcja kończy pierwszy etap wspólnych prac. Komisja złożona z przed¬stawicieli samorządu miejskiego i PKP S.A. za najciekawszą uznała propozycję przedstawioną przez gliwicką spółkę P.A. NOVA. Wyłonio¬ny wykonawca powinien do kwietnia przedstawić szczegółową koncepcję architektoniczno-urbanistyczną.
Kluczowym elementem Nowego Centrum Gliwic ma być Centralny Węzeł Przesiadkowy (CWP), skupiający różne środki komunikacji zbiorowej. Spółki kolejowe zadeklarowały wyremontowanie dworca, peronów i przejść pod torami. Zadaniem miasta jest przeorganizowanie układu drogowego i zbudowanie ulic. Z udziałem inwestorów zewnętrznych mają powstać zupełnie nowe obiekty po północnej stronie dworca. Kilka działek zostanie przeznaczonych w całości pod zabudowę komercyjną.
Wstępna koncepcja zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego obejmuje kwartał pomiędzy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, planowaną drogą za torami kolejowymi (utworzoną na przedłużeniu ul. Traugutta) oraz projektowaną ulicą łączącą Tarnogórską i Dworcową (przebiegającą pod torami).
Szczegółowa informacja o wyborze wykonawcy koncepcji została zamieszczona na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Dla mieszkańców” (al).
Informacje: Andrzej Karasiński, sekretarz miasta Gliwice, tel. 32/238-54-05
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking