2017-10-12

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanego w terminie od 13 października 2017 r. do 17 listopada 2017 r.

2017-08-18

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 14 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

2017-07-21

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane w terminie od sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

2017-07-05

Lista przedsięwzięć przyjętych do realizacji w okresie od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w zakresie wsparcia rozwoju sportu w zespołowych dyscyplinach sportowych, na które przyznano dotacje

2017-02-23

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Kurs sztuk walki dla dzieci i młodzieży z osiedla Ligota Zabrska, realizowanego w 2017 r.