Zapisz się!

Ajouté: 23.09.2010 / Section:

Gliwickie Centrum Kształcenia i Dialogu Theotokos, Innova eG z Lipska oraz Agencja Rozwoju Regionalnego „Donbas” z Doniecka zapraszają przedstawicieli samorządu i podmioty ekonomii społecznej do udziału w projekcie „Międzynarodowe partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej”.

Przedsięwzięcie ma zachęcać m.in. do angażowania się w społeczną rewitalizację dzielnic miast. Zainauguruje je 27 września wizyta studyjna w Gliwicach (przewidywane zakończenie – 4 października). Są na nią jeszcze wolne miejsca!

Program wizyty będzie się składał z dwóch części: szkoleń oraz wizyt w podmiotach ekonomii społecznej. Część szkoleniową poprowadzą eksperci z Innova eG (model powstawania i zarządzania dzielnicową spółdzielnią na przykładzie spółdzielni „Sonnenberg” w Chemnitz) – informują organizatorzy. – Z Ukrainy będzie pochodzić 10 uczestników projektu (przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych). My zaś poszukujemy osób, które chcą pracować w międzynarodowym zespole i pogłębiać swoją wiedzę z zakresu profesjonalizacji pracy – precyzują. Zainteresowani powinni kontaktować się z Theotokosem za pośrednictwem telefonu (32/279-29-49) lub e-maila (theotokos@theotokos.org.pl). Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronie www.theotokos.free.ngo.pl. (kik)
 
„Międzynarodowe partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej” jest projektem dofinansowywanym w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu pieniężnym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking