Dotyk serca

Ajouté: 02.09.2010 / Section:

Dział Profilaktyki i Pomocy Dziecku i Rodzinie gliwickiego Ośrodka Pomocy Społecznej organizuje piknik dla rodzin zastępczych i osób zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym. Plenerowa impreza odbędzie się w sobotę, 4 września (od godz. 13.30 do 18.00), na terenie przedszkola „Słoneczko” przy ul. Magnolii 1 w Wilczym Gardle. – Celem spotkania będzie integracja środowiska zaangażowanego w tworzenie systemu rodzinnej opieki zastępczej i propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego w naszym mieście. Na dzieci i rodziny będzie czekać cała gama atrakcyjnych zabaw, gier pod okiem animatorów. Nie zabraknie słodkiego poczęstunku, wielkiego grillowania oraz drobnych upominków – informują organizatorzy.
Piknik zainauguruje kampanię informacyjną na rzecz rodzicielstwa zastępczego w naszym mieście. Jesienią m.in. w środkach komunikacji miejskiej, urzędach pocztowych, placówkach OPS, Urzędzie Miejskim, organizacjach pozarządowych itp. pojawią się afisze propagujące ideę ,,Dotyk Serca – Rodzina zastępcza”.
Warto wiedzieć, że w Gliwicach istnieją 163 rodziny zastępcze spokrewnione, w których przebywa 198 dzieci, 29 rodzin zastępczych niespokrewnionych, które opiekują się 38 dzieci. Ponadto funkcjonują dwie zawodowe rodziny zastępczych, w tym jedna wyspecjalizowana do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej nad małoletnimi matkami i ich dziećmi. Szczegółowych informacji na temat akcji i rodzicielstwa zastępczego udzielają: Ewa Pruska – pedagog i Lucyna Nabielec – psycholog pod numerem telefonu 32/335-41-35 (w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 13.00). (bom)
2 września 2010

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking