Content type: Nouvelles

Rok szkolny jeszcze się dobrze nie rozkręcił, a uczniowie szkoły z Sikornika już kręcą... na rowerach!

Content type: Nouvelles

Przed laty na "starym" stadionie Piasta przy ulicy Okrzei - obecnie na nowej Arenie lekkoatletycznej w Gliwicach.
45 edycja Memoriału poświęconego pamięci zmarłego przedwcześnie wybitnego trenera lekkiej atletyki i wychowawcy młodzieży - Zenona Sęka.

Content type: Nouvelles

Trzech niezwykłych młodych ludzi Aleks, Michał i Igor uczestniczyli dzisiaj w spotkaniu z Z-cą Prezydenta Miasta Gliwice Ewą Weber i zastępcą komendanta Straży Miejskiej w Gliwicach Rafałem Bogdołem. Chłopcy zasłużyli na miano lokalnych bohaterów, wykazali się wzorową postawą obywatelską i dzięki ich reakcji, osoba potrzebująca pomocy, trafiła pod opiekę lekarzy. Aleks Nazarkiewicz i Michał Samek uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 oraz Igor Krupiński – uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, odebrali upominki oraz zasłużone podziękowania.

Content type: Nouvelles

W roku szkolnym 2020/2021, „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022” przewiduje, że ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością ze szkół ponadpodstawowych w Polsce, będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Content type: Nouvelles
Po ponad pięciomiesięcznej przerwie, w poniedziałek 7 września, odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Miasta. Radni dyskutowali o możliwych ścieżkach działania Rady w dobie pandemii.
Poruszono także sprawy statutowe zakładając, że projekt nowego statutu - uwzględniający sugestie i uwagi pracowników samorządu miasta Gliwice do przedstawionego projektu, zostanie przyjęty na sesji zdalnej, którą zaplanowano na 14 września. 
Content type: Nouvelles

Stało się już gliwicką tradycją, że Ci którzy pomyślnie zostali wyłonieni w trybie zasad określonych w przepisach oświatowych, odbierają akty powierzenia stanowiska z rąk prezydenta Gliwic, w dniu Inauguracji Roku Szkolnego. 
W tym roku są to: Anna Krasowska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21, Dorota Meryk - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29, Hanna Szczepaniak - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, Małgorzata Semik - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8, Iwona Burzyńska - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, Lesław Ogon - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych, Urszula Więckowska - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 im. Johna Baildona. Zdecydowana większość z tych, którzy 1 września objęli funkcję, ma już za sobą doświadczenie dyrektorskie.
Ze względu na obostrzenia epidemiczne, spotkanie z okazji Rozpoczęcia Roku Szkolnego, podczas którego wręczono akty powierzeń, miało również uroczysty, choć skromny charakter, a odbyło się w nowej siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Content type: Nouvelles

Drodzy Uczniowie i Przedszkolaki!
Szanowni Rodzice!
Nauczyciele, Dyrektorzy!

Content type: Nouvelles

Uwaga, uwaga! Nabór wniosków wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w 2020 r., ogłoszony. Stypendium mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych, pobierający naukę w Gliwicach.

Content type: Nouvelles

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021.
W szkołach publicznych, dla których m. Gliwice jest organem prowadzącym, rozpocznie go 25 218 uczniów, z czego ok. 4,5 tys. w przedszkolach, a ponad 600 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.