Content type: Nouvelles

W związku z mniejszą niż zakładano liczbą złożonych wniosków na świadczenie z programu "Dobry start" 300+, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, przypomina rodzicom, że 30 listopada mija termin składania wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” (300+). Wnioski złożone po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Content type: Nouvelles

To kolejna inwestycja miasta w szkolną infrastrukturę sportową – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szobiszowicach zmodernizowano kompleks boisk. Uczniowie oraz mieszkańcy okolicy mogą na nich grać w piłkę nożną i ręczną, w koszykówkę, siatkówkę i hokej na trawie. To nie wszystko – wybudowano również bieżnię, skocznię i rzutnię.

Content type: Nouvelles

Dziś o 11:11 wiele szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, a także placówki polonijne, wezmą udział w kolejnej edycji projektu MEN „Szkoła do hymnu” 2020. Klasy, grupy i społeczności szkolne, odśpiewają „Mazurka Dąbrowskiego”.  W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, MEN zaproponowało wspólne śpiewanie on-line, poprzez połączenie się za pomocą komunikatorów.

Content type: Nouvelles

Mistrzostwa Gliwic Szkół w Badmintonie, które odbyły się 21. października 2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Gliwicach, zorganizowane zostały w ramach działalności Szkolnego Związku Sportowego oddział w Gliwicach. Jednocześnie były one zawodami sportowymi rozegranymi w ramach Wojewódzkich Letnich Igrzysk Młodzieży Szkolnej na szczeblu miejskim.
Gliwickie szkoły mogli reprezentować uczniowie, którzy w dniu zawodów byli uczniami danych szkół, a impreza sportowa obejmowała swoim zasięgiem zawody Igrzysk Dzieci, w której mogli rywalizować uczniowie z roczników 2008 i młodsi oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w której uczestniczyli uczniowie z roczników 2006-2007. Sportowa rywalizacja toczyła się w dyscyplinie sportowej, która rozwija wszechstronnie sprawność fizyczną – czyli Badminton.

Content type: Nouvelles

Od 9 listopada 2020 r., klasy 1-3 szkół podstawowych przejdą na naukę zdalną. Zatem od poniedziałku, wszyscy uczniowie gliwickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, będą uczyć się w domu. Powyższa forma kształcenia będzie obowiązywała do 29 listopada 2020 r, o ile rząd nie podejmie decyzji o jej przedłużeniu.
Przedszkola publiczne póki co pozostają otwarte.
Cała Polska jest wciąż w czerwonej strefie, a dotychczasowe środki bezpieczeństwa nadal obowiązują. Zdaniem rządu, to ostatni etap, który może uchronić przed wprowadzeniem narodowej kwarantanny. Rząd chce maksymalnie spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce, a najlepsze metody walki z wirusem to odosobnienie, izolacja, kwarantanna oraz unikanie dużych skupisk ludzkich, a także przestrzeganie zasad bezpieczeństw.

Content type: Nouvelles

Takie wiadomości cieszą wszystkich. Jednak najbardziej dzieci niepełnosprawne, poruszające się na wózkach oraz ich rodziców i opiekunów. Przyszkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach, wzbogacił się o nową atrakcję. Jest to karuzela, uwzględniająca potrzeby dzieci niepełnosprawnych, poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Content type: Nouvelles

"Jeżeli istnieje klucz do sukcesu to jest nim wytrwałość". A sukcesy laureatów Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice, są tego najlepszym przykładem. W tym roku 52. uczniów gliwickich szkół, znalazło się w gronie laureatów. Każdy z nich, to wyjątkowo zdolny i utalentowany młody człowiek, który jest doskonałym przykładem, że umiejętności - w połączeniu ze zdrową ambicją i zaangażowaniem - to przepis na sukces. Tych 52. młodych ludzi oraz ich nauczyciele udowodnili, że nauka i solidna praca, przynoszą korzyści. I nawet jeśli teraz trudno je w pełni ocenić, to w przyszłości mogą stać się przyczynkiem do osiągnięcia zawodowych sukcesów i być źródłem satysfakcji.

Content type: Nouvelles

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek, w których prowadzi się kształcenie ustawiczne oraz Centrum Kształcenia Zawodowego (przy GCE), od soboty 24 października 2020, przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek będą obowiązywały póki co, nie krócej niż do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Content type: Nouvelles

Dobiega końca realizacja zadania „Aktywne Zatorze”, realizowanego w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
Od stycznia, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 przy ul. Lipowej, na różnorodnych zajęciach, odbywały się spotkania mieszkańców – dzieci, młodzieży i seniorów. Wszystko po to, aby rozwijać pasje, zainteresowania i dbać o tężyznę fizyczną.

Content type: Nouvelles

W ramach Tygodnia Kompetencji Cyfrowych, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, podjęto realizację inicjatyw, związanych z Europejskim Tygodniem Kodowania. Wychowankowie MOS-u, w dniach 10 – 16 października 2020, nie tylko się bawili, ale przede wszystkim nabyli nowe kompetencje cyfrowe, których ukoronowaniem, było otrzymanie certyfikatu. O zadowoleniu z podjętych działań, długo jeszcze mówili po zakończeniu TKC.