Content type: Nouvelles

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że nauczyciele będą mogli skorzystać ze szczepień przeciwko COVID-19 w etapie I. Ma ono rozpocząć się już od 25 stycznia. Jednak minister Michał Dworczyk, podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia poinformował, że "nie ma szans na to, by zaszczepić nauczycieli w pierwszym kwartale".

Content type: Nouvelles

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało testowanie nauczycieli klas I-III szkół podstawowych na obecność SARS-CoV-2. Odbędzie się ono między 11 a 15 stycznia 2021 r. Badania będą dobrowolne i bezpłatne. Nauczyciel z pozytywnym wynikiem nie będzie mógł wrócić do szkoły, w przypadku ich otwarcia po feriach zimowych.

Content type: Nouvelles

Dziękujemy Wam za wszystkie 365 dni starego 2020 roku!
Życzymy samych sukcesów w nowym 2021!
Niech ten Nowy Rok wypełni radość, pomyślność, sukcesy i spełnione marzenia.
A gdy już się spełnią, to dorzućcie garść nowych,
bo to właśnie one nadają życiu sens!
Zdrowia i uśmiechu na każdy dzień Nowego Roku!

Content type: Nouvelles

Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, realizuje w naszym mieście projekt badawczy, którego intencją jest diagnoza sytuacji społecznej w warunkach zagrożenia COVID-19. Przedsięwzięcie to, jest wynikiem współpracy samorządu gliwickiego z Uniwersytetem Śląskim, w ramach zawartej umowy, którą Prezydent Adam Neumann, podpisał z Prorektorem ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, dr hab. prof. UŚ Tomaszem Pietrzykowskim.
W ramach współpracy, Uniwersytet wykona na potrzeby naszego miasta, prace badawcze w temacie - edukacja w sytuacji zagrożenia pandemią Covid-19 na terenie Gliwic - perspektywa nauczycieli, rodziców i uczniów.

Content type: Nouvelles

Mimo przerwy świątecznej w szkołach, dyrektorzy placówek oświatowych intensywnie pracują. Bo okres, gdy nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, jest najbardziej sprzyjającym, aby podejmować działania, które będą procentować po powrocie dzieci i młodzieży do regularnych zajęć.
28 grudnia 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie nowej Rady Dyrektorów z Ewą Weber - Zastępcą Prezydenta Miasta Gliwice. W skład Rady weszli:

  • Krystyna Blacha - dyrektor ZSO nr 12,
  • Wanda Chmielarz - dyrektor IV LO,
  • Agata Cira - dyrektor SP 6,
  • Dorota Iwanek - dyrektor ZS-P nr 14,
  • Bogumiła Kluszczyńska - dyrektor GCE,
  • Agnieszka Kołacz-Gromada - dyrektor ZPM nr 1,
  • Anna Krasowska - dyrektor SP nr 21,
  • Tomasz Ocieczek - dyrektor ZSSp,
  • Robert Strzelec - dyrektor II LO.
Content type: Nouvelles

Obostrzenia związane z pandemią sprawiły, że stacjonarna organizacja wydarzeń kulturalnych, spotkań czy warsztatów dla dzieci i młodzieży, ale również dla osób dorosłych, stała się praktycznie niemożliwa. Gliwiccy społecznicy - na co dzień działający w tych obszarach -  znaleźli jednak sposób na to, by dzielić się swoimi twórczymi pasjami. Lokalni twórcy, pasjonaci i rzemieślnicy a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, stworzyli w Gliwicach Klaster Usług Społecznych i Kulturalnych – Śląski KUSIK.

Content type: Nouvelles

Niech ten wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia, wypełnią radość i spokój.
Niech będzie to czas bliskich spotkań z rodziną, pełnych ciepła i rodzinnej atmosfery.

Content type: Nouvelles

Boiska już oddane, przyszła pora na zaplecze dla sportowców. Kiedy pod koniec września 2020 oddano do użytku boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach, w budynku szkoły trwały intensywne prace modernizacyjno-adaptacyjne, których celem było przygotowanie zaplecza dla sportowców korzystających z obiektów sportowych. I o ile jesienią nikomu z trenujących nie doskwierał ich brak, o tyle - podczas pierwszych przymrozków - z coraz większym utęsknieniem zagladano w stronę segmentu szkoły - zwanego "łącznikiem", gdzie na ukończeniu były już prace budowlane.

Content type: Nouvelles

„Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, to projekt Ministerstwa Obrony Narodowej, dedykowany dla szkół prowadzących klasy mundurowe w całej Polsce. Począwszy od drugiej edycji projektu , jego beneficjentami są również uczniowie trzecich klas mundurowych Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach. Debiutancka edycja została dedykowana 46 uczniom (ówczesnych 2 klas). Kolejna i bieżąca edycja, to każdorazowo 26 „mundurowych”, którzy przy wsparciu tzw. patronackich jednostek wojskowych i instytucji podległych MON, realizują ten wyjątkowy projekt.

Content type: Nouvelles

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach (PZO), to firma, która stale zabiega o doskonalenie działalności usługowej, świadczonej do mieszkańców Gliwic.
"Prymarny stosunek nabrało dla PZO kształtowanie postaw celem ochrony środowiska naturalnego, wzrost świadomości ekologicznej Gliwiczan, a także utrwalanie proekologicznych zachowań. Przedsiebiorstwo pragnie przyczynić się do poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców miasta, bowiem wierzymy, że podjęte działania znajdą swe bezpośrednie odzwierciedlenie w poprawie stanu środowiska naturalnego. Przedsiębiorstwo pragnie zmienić dotychczasowe postrzeganie odpadów jako tematu brudnego, trudnego i niewartego uwagi, zaczynając już od najmłodszych pokoleń".

Jednak mało kto wie, że przedsiębiorstwo dba również o edukację ekologiczną, w szeroko pojętym aspekcie segregacji oraz myślenia i działania według zasad ekorozwoju. Jego ostatnia inicjatywa edukacyjna, skierowana jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.