#zielonegliwice Wspólny projekt na rzecz ekologii

Ajouté: 28.04.2022 / Section:
Zdjęcie oczyszczalni ścieków Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Gliwicach - na jej terenie ma powstać nowa ekologiczna instalacja (for. K. Krzemiński/PWiK

Ciepło i prąd z oczyszczalni ścieków? Brzmi futurystycznie? Wręcz przeciwnie. W Gliwicach umożliwi to wspólny projekt na rzecz ekologii, który realizować będą dwie miejskie spółki – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

PEC-Gliwice Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawarły porozumienie, które ma zapoczątkować współpracę przy realizacji wspólnego projektu pod nazwą „Dekarbonizacja gliwickiego systemu ciepłowniczego przez wykorzystanie energii ścieków komunalnych”.

Efektem porozumienia będzie odzyskiwanie ciepła z oczyszczonych ścieków, a w dalszym etapie produkcja i wykorzystanie energii elektrycznej. Działania te, obok wymiernych korzyści finansowych w postaci „darmowego” ciepła i prądu, mają swój olbrzymi wymiar proekologiczny.

Zadaniem projektu ma być budowa instalacji służącej do odzysku ciepła zawartego w ściekach komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przesyłową. Instalacja taka mogłaby powstać do 2025 roku na terenie oczyszczalni ścieków w Gliwicach.

Od strony technicznej – w pewnym uproszczeniu – polega to na zainstalowaniu pomp ciepła, które zasilane będą ciepłem powstającym podczas oczyszczania ścieków komunalnych. Całe odzyskane ciepło skierowane zostanie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wyprodukowane ciepło pozwoli ograniczyć zużycie węgla w PEC i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.

Wstępne bilanse cieplne  wskazują, że mogłaby powstać instalacja produkująca moc od 12 MWt  do 14 MWt zielonego ciepła – informuje Krzysztof Szaliński, prezes PEC Gliwice. – Mając taką moc do dyspozycji, rocznie wyprodukujemy ciepło, na które trzeba zużyć dzisiaj około 20 000 ton węgla w ciągu roku, co z kolei  spowodowałoby emisję CO2  na poziomie 40 000 ton. Przekładając to na finanse, oszczędność kosztów wynikających tylko z emisji CO2 to przy dzisiejszych cenach do 15 milionów złotych na rok. Uruchamiając taką instalację, w wymierny sposób dbamy o środowisko naturalne, ograniczając zużycie węgla i emisję gazu cieplarnianego – dwutlenku węgla, ale co najważniejsze, to pozytywnie wpłynie na koszt ceny ciepła dla gliwiczan. Zakończenie etapu koncepcyjnego, projektów prowadzenia trasy ciepłociągów to koniec kwietnia tego roku, a prace projektowo-koncepcyjne instalacji na terenie PWiK, jakie prowadzi doświadczona gliwicka firma inżynieryjna PROEN związana silnie z branżą energetyczną, planujemy na jesień tego roku.

Takie rozwiązanie przyniesie także korzyści po stronie gliwickich wodociągów – podkreśla Adam Ciekański, prezes PWiK Gliwice.
Odzyskamy cenne ciepło i będziemy je wykorzystywać również na nasze potrzeby, zmniejszając koszty własne spółki. Już dzisiaj wykorzystujemy energię z biogazu, zamieniając ją w energię elektryczną. Ogromne znaczenie ma dla nas aspekt proekologiczny i wpływ wszystkich tych działań na otaczające nas środowisko naturalne. Synergia obu spółek miejskich w tym kontekście to kolejny krok w stronę nowoczesnego, niskoemisyjnego miasta. To jest bez wątpienia dobry kierunek na przyszłość.

Miejskie spółki już planują kolejne wspólne przedsięwzięcia służące ochronie środowiska i usprawnieniu codziennej pracy.

Podjęte działania, to – jak zgodnie podkreślają prezesi PEC i PWiK – dobry prognostyk dotyczący realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć, które mają swoje korzenie w tworzonej nowej strategii miasta „Gliwice 2040”. Przykładowo do zagospodarowania są osady powstające podczas oczyszczania ścieków – mogą one być utylizowane w planowanym przez PEC Parku Zielonej Energii. I zapewne w tym przypadku korzyść będzie także obopólna oraz ważna dla środowiska naturalnego.

Możliwe pole do współpracy jest także przy budowie wspólnej sieci komunikacji bezprzewodowej, przeznaczonej do zastosowań między urządzeniami spod znaku Internetu rzeczy, ale również zdalnego odczytu wodomierzy, ciepłomierzy w naszych domach. I nie jest to ostatnie słowo wynikające ze wspólnych działań gliwickich spółek. (PEC/PWiK)

Zdjęcie prezesów dwóch spółek z aktem porozumienia
Porozumienie podpisali: Adam Ciekański, prezes PWiK Gliwice oraz Krzysztof Szaliński, prezes PEC Gliwice

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking