Z Unią zmieniamy przedszkola

Mis à jour: 27.06.2019 / Section: / print / pdf
warsztaty teatralne fot. materiały organizatora

Łącznie 140 dodatkowych miejsc dla przedszkolaków na Sikorniku, Trynku, w Łabędach i Szobiszowicach, nowocześnie wyposażone sale, zajęcia dodatkowe dla maluchów i szkolenia dla nauczycieli– to bilans projektu, na którego realizację Gliwice uzyskały ponad 1,8 mln zł. dotacji z Unii Europejskiej.

Dodatkowe 25 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat utworzono na Sikorniku, w budynku Szkoły Podstawowej nr 23. Kolejny oddział Przedszkola Miejskiego nr 38 uruchomiono w budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Łabędach, na oddziały przedszkolne zaadaptowano również część budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szobiszowicach -powstało tam 66 dodatkowych miejsc dla maluchów. Dodatkowy oddział liczący 25 miejsc dla 6-latków utworzono także na Trynku w budynku Szkoły Podstawowej nr 5.

Przestrzeń szkolną dostosowano tak, by maluchy czuły się dobrze i bezpiecznie. Nowe sale zostały wyposażone w kolorowe meble i atrakcyjne zabawki. Stworzono również przestrzeń do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej.

To nie wszystko - ponad pół tysiąca maluchów więzło udział w dodatkowych zajęciach. Były to spotkania z edukatorem teatralnym, podczas których dzieci stawały się młodymi aktorami. Zajęcia teatralne dla każdej z 23 przedszkolnych grup odbywały się raz w miesiącu. Ponadto dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych oraz zajęciach kształcących kompetencje emocjonalno-społeczne z elementami tańca. Zadbano również o dykcję i wymowę dzieci, na zajęciach usprawniających słuch fonematyczny i uwagę słuchową. W projekcie zaplanowano 240 godzin takich zajęć dla każdego z przedszkoli.

W ramach projektu nauczyciele podnoszą swoje kompetencje, uczestnicząc w studiach podyplomowych: z integracji sensorycznej, wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka oligofrenopedagogiki, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną Autyzmem i Zespołem Aspergera oraz neurologopedii. Dotychczas wsparcie w projekcie otrzymało 10 nauczycieli.

Całkowita wartość projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach” wynosi ponad 2 mln zł, z czego Miastu Gliwice udało się uzyskać 1,8 mln zł dotacji unijnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 . Działania związane z projektem będą trwały do stycznia 2020 r.

--aucun--

przedstawienie
fot. materiały organizatora
warsztaty plastyczne
fot. materiały organizatora
warsztaty plastyczne
fot. materiały organizatora
warsztaty taneczne
fot. materiały organizatora
warsztaty teatralne
fot. materiały organizatora
warsztaty z dziećmi
fot. materiały organizatora

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking