Budowa obwodnicy zachodniej idzie pełną parą

Mis à jour: 05.05.2020 / Section: / pdf
Obwodnica Zachodnia Fot. ZDM w Gliwicach

Prace przy budowie obwodnicy zachodniej są bardzo zaawansowane. Sprzyjająca pogoda i mały ruch samochodowy sprawiły, że prace idą w szybkim tempie i na skrzyżowaniach powinny zakończyć się w czerwcu.

Dwa obiekty mostowe są gotowe, a jezdnię w dużej części pokryto asfaltem. Obecnie trwają prace przy montażu ekranów akustycznych, a także roboty związane z zagospodarowaniem terenu przyległego do powstającej obwodnicy. Prace na skrzyżowaniach przy ul. Rybnickiej i Daszyńskiego powinny zakończyć się w czerwcu. Nieco dłużej, bo do sierpnia, potrwają prace porządkowe, a także zagospodarowanie terenu oraz budowa instalacji oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej. Zakończenie prac przy obwodnicy zachodniej zaplanowano w III kwartale.
Budowany odcinek zachodniej obwodnicy miasta będzie miał jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Powstanie także infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Droga będzie oświetlona i wyposażona w tablice zmiennej treści. Budowę realizuje konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUIM za kwotę ok. 82,6 mln zł.

Inwestycja powstaje dzięki unijnemu wsparciu.  85% dofinansowania uzyskano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (Działanie 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego).

droga
Fot. ZDM w Gliwicach

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking