Content type: Visitenkarte

„Nowe Przymierze” powstało w 1990 roku jako nieformalna grupa modlitewna, obecnie włączona do ruchu Kościoła Bożego w Chrystusie. Zajmuje się także służbą więzienną dla osadzonych w zakładzie karnym.

Content type: Visitenkarte

Der „Neue Bund“ entstand 1990 als informelle freikirchliche Gebetsgruppe, die gegenwärtig der Bewegung der Kirche Gottes in Christus angehört (Pfingstkirchliche Bewegung). Sie betreibt auch Seelsorgearbeit für Strafgefangene.

Content type: Visitenkarte

“New Covenant” was established in 1990 as an informal prayer group, today part of the movement of the Church of God in Christ. It is also involved in the prison service for penitentiary inmates.

Content type: Visitenkarte

Budynek zboru przy ul. Nowy Świat jest remontowany. Nabożeństwa są tymczasowo prowadzone w kościele Ewangelicko-Metodystycznym przy ul. Kłodnickiej 3.

Content type: Visitenkarte

The Gliwice congregation of the Pentecostal Church was established after the war and it based on repatriates from the Soviet Union. Its activities include evangelisation of penitentiary inmates.