Content type: Visitenkarte

Построенная в 1493 году в Зенбовицах, перенесена в Гливице в 1925 году. Здание по сей день является одним из лучше всех сохранившихся деревянных костелов Верхней Силезии. Имеет черты, характерные для готики и барокко. Это один из пяти деревянных костелов XV века на территории бывшего Гливицкого повята.

Content type: Visitenkarte

Créée en 1493 à Zębowice et déplacée à Gliwice en 1925, l’église Notre-Damme de l’Assomption possède les traits spécifiques de l’architecture gothique et baroque.

Content type: Visitenkarte

Erbaut im Jahr 1493 in Zębowice, im Jahr 1925 nach Gliwice verbracht. Sie ist bis heute eine der am besten erhaltenen Holzkirchen in Oberschlesien. Sie verfügt über Bestandteile von Gotik und Barock. Sie ist eine von fünf Holzkirchen auf dem Gebiet des ehemaligen Landkreises Gliwice, die aus dem 15. Jh. stammen.

Content type: Visitenkarte

The church was built in 1493 in Zębowice and moved to Gliwice in 1925. Today, it is one of the best preserved, wooden churches in Upper Silesia. It has Gothic and baroque features. It is one of five wooden churches in the area of the former Gliwice County, dating back to the 15th century.

Content type: Visitenkarte

Wybudowany w 1493 roku w Zębowicach, przeniesiony do Gliwic w 1925 roku. Do dziś jest jednym z najlepiej zachowanych drewnianych kościółków na Górnym Śląsku. Posiada gotyckie i barokowe cechy. Należy do jednego z pięciu drewnianych kościołów na terenie dawnego powiatu gliwickiego pochodzących z XV wieku.