Partycypacja społeczna

 

Partycypacja społeczna 

Gliwicka Platforma Partycypacyjna powstała jako narzędzie służące wymianie informacji między Miastem a mieszkańcami. Za pośrednictwem Platformy mieszkańcy mogą dowiedzieć się o stanie Miasta korzystając z danych zawartych w dokumentach: Strategia 2040, raport o stanie Miasta. Platforma włącza mieszkańców w bezpośredni sposób decydowania o mieście poprzez udział w konsultacjach społecznych czy możliwość wypowiedzi w ankietach. Głównym i najbardziej bezpośrednim sposobem partycypacji mieszańców jest udział w procedurze Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

Zapraszamy na Gliwicką Platformę Partycypacyjną DecydujMY razem! www.decydujmyrazem.gliwice.pl


Gliwicka Inicjatywa Lokalna

Gliwicka Inicjatywa Lokalna w szczególny sposób promować ma bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w realizację zadań publicznych. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły, które muszą mieścić się w katalogu zadań wskazanych we wspomnianej powyżej ustawie. Aby ubiegać się o wsparcie miasta dla inicjatywy lokalnej, konieczne jest włączenie się wnioskodawców w realizację zadania. Można zadeklarować świadczenie pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Procedurę Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej dopełniają poniższe dokumenty:

Kwota jaka zostanie przeznaczona w 2025 roku z budżetu miasta na realizację projektów wybranych do realizacji w 2025 to 1 205 000 zł. 

𝗪𝗮𝘇̇𝗻𝗲 𝗱𝗮𝘁𝘆 𝗱𝗼 𝘇𝗮𝗽𝗮𝗺𝗶𝗲̨𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮:

 • Wnioski złożone 𝗱𝗼 𝟭𝟯 𝘄𝗿𝘇𝗲𝘀́𝗻𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟰 roku podlegają systematycznej procedurze oceny nie później niż do 4 listopada 2024 roku, a zadania wybrane do realizacji zostaną wprowadzone do budżetu miasta na rok 2025
 • Wnioski złożone 𝗽𝗼 𝟭𝟯 𝘄𝗿𝘇𝗲𝘀́𝗻𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟰 roku podlegają systematycznej procedurze oceny, przeprowadzanej niezwłocznie po ich złożeniu, a zadania wybrane do realizacji zostaną wprowadzone do budżetu miasta na rok 2026
 • do 16 grudnia 2024 roku - nastąpi wybór zadań do realizacji w 2025 roku.

Ale pamiętajcie, nabór wniosków jest ciągły, więc możecie je składać przez cały rok!

Rejestr złożonych wniosków jest dostępny w zakładce "Rejestry" (link do rejestru).

Szczegółowe informacje: https://decydujmyrazem.gliwice.pl/inicjatywa-lokalna/ ZapraszaMY!


Gliwicki Budżet Obywatelski

to procedura, która pozwala mieszkańcom aktywnie włączyć się w kształtowanie miasta i rozwój dzielnic. To najbardziej bezpośredni sposób decydowania gliwiczan o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Pomysły mogą dotyczyć inwestycji i remontów, ale także miejskiej oferty kulturalnej, sportowej czy rekreacyjnej. Mieszkańcy mogą włączyć się w kształtowanie miasta, w rozwój dzielnic na kilka sposobów:

 • zgłaszając wniosek z własnym pomysłem,
 • udzielając poparcia osobie przygotowującej wniosek ogólnomiejski,
 • pomagając promować wniosek, którego realizację uważają za ważną,
 • w końcu – biorąc udział w głosowaniu.

Harmonogram procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2025:

 • 22 lutego - 14 marca 2024 r. - Nabór wniosków
 • 20 czerwca 2024 r. -  Publikacja wyników oceny wniosków
 • do 09 sierpnia 2024 r. - Publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie
 • 27 sierpnia - 19 września 2024 r. - Głosowanie
 • do 15 października 2024 r. - Ogłoszenie wyników głosowania

Szczegółowe informacje: https://decydujmyrazem.gliwice.pl/budzet-obywatelski/ ZapraszaMY!