Aktualności | Plażówka w mieście

Plażówka w mieście

Plażówka w mieście

Veröffentlicht: 31.05.2022 / Section: Miasto 

Siatkówka plażowa w Szobiszowicach? Dlaczego nie! Boisko do uprawiania tej dyscypliny otwarto przy Zespole Szkół Łączności przy ul. Warszawskiej. Powstało w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

Nowe boisko będzie dostępne zarówno dla uczniów, jak i dla wszystkich mieszkańców. Inwestycja kosztowała ponad 170 tys. zł i została zrealizowana m.in. dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej. W ramach prac wybudowano boisko wypełnione piaskiem i otoczone siatką zabezpieczającą. Teren wokół został obsiany trawą.
Nowe boisko uatrakcyjni lekcje wychowania fizycznego oraz umożliwi aktywność sportową lokalnej społeczności oraz przyczyni się do poprawy jakości życia w dzielnicy – mówiła Iwona Grządkowska, dyrektor ZSŁ podczas ubiegłotygodniowego otwarcia boiska.  
Na inaugurację zorganizowano Dzień Sportu, podczas którego uczniowie ZSŁ rywalizowali o Puchar Turnieju Dyrektora Szkoły. (mf)

 

Radna Sowa i dyrektor szkoły przecinają wstęgę uczniowie siedzą na boisku uczniowie przy siatce na boisku