Aktualności | Gliwice Razem

Gliwice Razem

Gliwice Razem

Veröffentlicht: 26.05.2022 / Section: Miasto 

W miniony wtorek w Arenie Gliwice miało miejsce ważne wydarzenie – obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób  Niepełnosprawnych. Zorganizowana została impreza integracyjna  dla mieszkańców „Gliwice Razem”, podczas której wystąpił Andrzej  Piaseczny. Tego dnia odbyła się też tematyczna konferencja. W wydarzeniu uczestniczyła Ewa Weber, zastępczyni prezydenta Gliwic.

Gliwickie obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zawsze miały szczególny charakter i już na stałe zagościły w kalendarzu imprez miejskich. Obok występów osób z niepełnosprawnościami każdorazowo uświetniały je gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Termin tegorocznego koncertu zaplanowano na maj, miesiąc w którym świętowany jest Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

W tym roku, w małej hali Areny Gliwice, odbyła się impreza „Gliwice Razem” integrująca mieszkańców Gliwic. Wyświetlono film prezentujący działania miasta na rzecz osób z niepełnosprawnościami i wystąpili podopieczni Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach. Wieczór zakończył koncert Andrzeja Piasecznego. Organizatorem wydarzenia było Miasto Gliwice i Arena Gliwice.

Wcześniej tego dnia Miasto Gliwice i Politechnika Śląska połączyły siły w działaniu, czego efektem była konferencja „Politechnika Śląska – Miasto Gliwice – Razem Działamy na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami”. Odbyła się w Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko, a otworzyli ją: Ewa Weber, zastępczyni prezydenta Gliwic oraz prof. dr hab. inż. Wojciech Szklinarz, prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Dążenie do likwidacji barier, aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami to ważny element polityki społecznej Miasta Gliwice, a fundamentem tych działań jest przyjęty na lata 2020-2025 Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Obchody Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych to nie tylko dzisiejsza uroczystość, ale również szereg działań realizowanych przez miasto we współpracy z licznymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami. W trosce o osoby z niepełnosprawnościami i ich potrzeby połączyliśmy też siły i możliwości miasta i Politechniki Śląskiej. Chcemy jak najszerzej promować ideę integracji i tolerancji, a przede wszystkim wzmacniać nasze działania i obejmować kompleksowym wsparciem osoby z ograniczoną sprawnością na płaszczyźnie edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Konferencja to okazja do wymiany doświadczeń i pogłębienia naszej współpracy, aby wsparcie było coraz bardziej skuteczne. To również możliwość wskazania obecnych i przyszłych działań miasta na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Działajmy razem – mówiła podczas konferencji Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic.

Podczas konferencji przedstawiono działania Miasta Gliwice na rzecz osób z niepełnosprawnościami ze szczególnym uwzględnieniem Powiatowego Urzędu Pracy oraz Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Poruszano zagadnienia związane z dostępnością zarówno urzędów i instytucji dla niepełnosprawnych mieszkańców,  jak i Politechniki Śląskiej. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik wystosował list do uczestników konferencji, który został odczytany przez prorektora Szkliniarza. Podczas wydarzenia występ artystyczny zaprezentowały dzieci z Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Społeczny Komitet Pomocy osobom Niepełnosprawnym w Gliwicach.(mf)

 

Artyści na scenie Ewa Weber przy mikrofonie