Aktualności | Studia na europejskim poziomie

Studia na europejskim poziomie

Studia na europejskim poziomie

Veröffentlicht: 23.05.2022 / Section: Nauka 

Politechnika Śląska wraz z kilkoma znanymi europejskimi uczelniami współtworzy Uniwersytet Europejski EURECA-PRO. Między 17 a 20 maja w Gliwicach odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelni partnerskich, w którym wzięło udział blisko 140 osób ze świata nauki.

Uniwersytety Europejskie to międzynarodowe partnerstwa uczelni wyższych, zarządzane przez Komisję Europejską. W tym elitarnym gronie współpracujących instytucji znajduje się około 5% wszystkich uczelni w Europie – w tym Politechnika Śląska. Gliwicka uczelnia techniczna wchodzi w skład EURECA-PRO –  Europejskiego Uniwersytetu Odpowiedzialnej Konsumpcji i Produkcji.

Konsorcjum współtworzą: Montanuniversität Leoben (Austria), Technische Universität Bergakademie Freiberg (Niemcy), Technical University of Crete (Grecja), Universidad de León (Hiszpania), University of Petroşani (Rumunia), University of Applied Sciences Mittweida (Niemcy) oraz Hasselt University (Belgia). Podczas odbywającego się od 17 do 20 maja w Gliwicach spotkania EURECA-PRO Review Week podjęto decyzję o rozszerzeniu tego grona o University of Lorraine  (Francja). Celem międzynarodowej współpracy jest wykreowanie uniwersytetu przyszłości, w którym będzie realizowana długoterminowa strategia obejmująca: kształcenie, badania, innowacje i kontekst społeczny.

W trakcie majowego spotkania w Gliwicach dyskutowano między innymi o wspólnych cyfrowych platformach edukacyjnych Uniwersytetu Europejskiego. Akcentowano także potrzebę zwiększania mobilności akademickiej wewnątrz konsorcjum i budowania relacji z innymi uczelniami, zwłaszcza z krajów spoza Unii Europejskiej. Przy stole rozmów usiedli między innymi rektorzy uczelni zrzeszonych w EURECA-PRO oraz Education Council (rada edukacyjna) i Research Task Force (rada naukowa), a także studenci.

We wspólnym europejskim kampusie EURECA-PRO nacisk położony został na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Na maj planowane jest uruchomienie rekrutacji na pilotażową specjalność studiów – Responsible Consumption and Production (odpowiedzialna konsumpcja i produkcja). Absolwenci zdobędą niezbędną wiedzę inżynierską, zorientowaną na optymalizowanie technologii produkcji – tak, aby przy minimalnym zużyciu surowców i jak najmniejszym oddziaływaniu na środowisko naturalne, wytwarzać świetnej jakości produkty, dostępne cenowo dla wszystkich.