Logopedzi dla uchodźców

Hinzugefügt: 19.05.2022 / Bereich:
baner

Ruszył InterACT - każdy z nas jest inny i każdy taki sam, program logopedycznego wsparcia dla dzieci uchodźczych. Jest realizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna.

InterACT to program edukacji włączającej i antydyskryminacyjnej zaadaptowany do warunków polskich przez dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Katarzynę Węsierską oraz członków Koła Naukowego Młodych Logopedów UŚ. Skierowany jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów oraz studentów tych kierunków.
Program ma kształtować u dzieci postawy akceptacji wobec różnych form inności. Poprzez udział w sesjach InterACT dzieci uczą się, jak adekwatnie reagować i skutecznie wspierać innych. Program promuje świat bezpieczny i przyjazny dla dzieci różnych narodowości – mówią organizatorzy wydarzenia.
W ramach akcji organizowane są m.in. tzw. webinary szkoleniowe. Biorą w nich udział również nauczyciele gliwickich szkół, m.in. Przedszkola Miejskiego nr 8, Szkół Podstawowych nr 3 i 11, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 oraz Zespołów Szkół Ogólnokształcących nr 5, 7 i 8.
Organizatorem akcji jest Koło Naukowe Młodych Logopedów Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach, Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach, Fundacja Centrum Logopedyczne w Katowicach i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 im. Ks. dra S. Wilczewskiego w Katowicach.
Szczegółowe  informacje  na  temat  programu  są  dostępne  na  stronie internetowej www.logolab.edu.pl. (mf)

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking