#TAKIBYŁROK Radość z życia w mieście

Hinzugefügt: 27.12.2021 / Bereich:
baner

Podsumowanie roku 2021 w Gliwicach (część 3).

Wrócił Gliwicki Rower Miejski

Gliwicki Rower Miejski zakończył sezon 30 listopada. Zarządzało nim konsorcjum warszawskich firm Orange Polska S.A. i Roovee S.A. System funkcjonował przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Obejmował 31 stacji (w tym jedną sponsorską na terenie centrum logistycznego Amazon), ponad 300 rowerów standardowych, 2 tandemy i 3 rowery familijne cargo. W 2021 r. z GRM skorzystało ponad 6 tys. użytkowników, odnotowano ponad 90 tys. wypożyczeń.

Działo się!

W tym roku gliwiczanie znowu mogli korzystać z bogatej oferty sportowo-kulturalono-rozrywkowej. W ramach dotacji miejskich, umów o współorganizację oraz zadań statutowych miejskich instytucji kultury zorganizowano w sumie 165 wydarzeń kulturalnych. Teatr Miejski zaprezentował aż 7 premier! W Muzeum mogliśmy podziwiać m.in. bijącą rekordy popularności wystawę „Młoda Polska”. Powróciły cykliczne festiwale, m.in. Parkowe Lato, Gliwicki Festiwal Bachowski, Międzynarodowy Festiwal JAZZ W RUINACH, Festiwal Punk Generation, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej All’improvviso czy Palm Jazz Festiwal. Wystawy, warsztaty, ciekawe spotkania autorskie oraz cykliczne akcje promujące czytelnictwo organizowała również Miejska Biblioteka Publiczna. Znów zwiedzaliśmy galerie podczas 14. ArtNocy, tańczyliśmy z Romami w parku Chopina, bawiliśmy się całym rodzinami podczas Gier Rodzinnych i Rajdu 360 stopni, oglądaliśmy hity w Letnim Kinie Plenerowym, biegaliśmy w półmaratonie i poznawaliśmy zabytki przemysłowe podczas Industriady. Na pływalnię Olimpijczyk wróciły wydarzenia sportowe najwyższej rangi, w tym Mistrzostwa Polski w Piłce Wodnej, Puchar Europy w Pływaniu w Płetwach oraz Mistrzostwa Świata Głuchych w pływaniu. MZUK zorganizował 11 turnusów bezpłatnych wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży, w sześciu dziedzinach: piłka nożna, taniec, koszykówka, siatkówka, lekkoatletyka, skatepark. Tłumy odwiedziły Gliwicki Jarmark Bożonarodzeniowy. Tłoczno było również w Arenie Gliwice. Czerwiec z KOSZ KADRĄ, Runmageddon, Gliwickie Targi Budownictwa EXPOBUD, Summer Arena, Teqball World Championships, koncerty gwiazd muzyki klubowej – to tylko część bogatego kalendarza wydarzeń.

VICTORIA dla silnej kultury

Powstała nowa instytucja kultury, jakiej w mieście jeszcze nie było. Centrum Kultury Victoria działa od 1 grudnia 2021 r. Zajmie się m.in. organizacją koncertów, festiwali i wystaw, szeroką edukacją kulturalną i artystyczną, współpracą z twórcami. Będzie kompleksowo koordynować różnorodne działania, które w tej chwili są rozproszone i realizowane przez wiele placówek. Dodatkowo ma się zająć jak najlepszym wykorzystaniem miejskich obiektów służących kulturze, w tym długo oczekiwanym odrestaurowaniem ruin dawnego Teatru Victoria przy alei Przyjaźni. Przy CK Victoria będzie działał punkt informacji turystycznej i kulturalnej. Instytucja będzie podejmowała działania na rzecz rozwoju przemysłów kreatywnych oraz wspierania amatorskiego ruchu artystycznego. Będzie aktywizować kulturalnie dzielnice. Dyrektorem CK Victoria został Paweł Ciepliński, gliwiczanin, który od blisko 17 lat w swojej pracy zawodowej lub działalności społecznej zajmuje się zagadnieniami związanymi z kulturą, organizacją wydarzeń kulturalnych, ich promocją i pozyskiwaniem funduszy.

Przestrzeń dla mariny

Przystań Motorowodna – Marina Gliwice przeniesie się na dużą miejską działkę przy ul. Portowej. Zgodę na bezprzetargowe wydzierżawienie tej nieruchomości na 30 lat wyrazili w lipcu gliwiccy radni. Po przeprowadzce będzie to nowoczesna, przyjazna osobom z niepełnosprawnościami przystań motorowodna z miejscem dla obsługi podróżnych i turystów, a jednocześnie nowa przestrzeń rekreacyjna przy Kanale Gliwickim. W planach jest m.in. scena koncertowa na wodzie.

Wsparcie dla rodziców

W Gliwicach, oprócz 4 oddziałów Żłobków Miejskich z 241 miejscami dla dzieci, działa obecnie 17 żłobków niepublicznych dysponujących miejscami dla 891 maluchów. Działalność żłobków niepublicznych jest bardzo ważna dla gliwickich rodzin, dlatego miasto wspiera takie placówki na coraz większą skalę. W tym roku z budżetu miasta przekazano na ten cel ponad 2,6 mln zł. Dzięki temu rodzice malutkich dzieci płacą do 500 zł miesięcznie mniej.

Zielono nam

Gliwiczanie zyskali kolejne miejsca odpoczynku. Na początku września otwarty został po rekultywacji zieleniec przy ul. Rybnickiej. Inicjatywa PWiK nawiązuje do koncepcji tzw. parków kieszonkowych – publicznie dostępnych małych enklaw zieleni wkomponowanych w układ urbanistyczny. W październiku wypiękniał skwer nad DTŚ – jest wielobarwną i zróżnicowaną przestrzenią do wypoczynku, głównie dzięki rozmaitym gatunkom roślin. Nasadzono tam ponad 60,6 tys. roślin: 127 drzew, 2377 krzewów, 25 973 byliny, 31 910 roślin cebulowych i 220 pnączy. Bez zmian pozostał układ alejek, ale przygotowano miejsca wypoczynku – różnego rodzaju ławki, siedziska i leżaki, z myślą o rowerzystach zostały zamontowane stojaki. Przygotowano też łąkę kwietną z pożytecznymi dla owadów kwiatami, która już wiosną barwnie zakwitnie i upiększy skwer. Całości dopełnia ważny dla gliwiczan wątek historyczny – dawny Kanał Kłodnicki upamiętniły specjalne tablice zawierające informacje, zdjęcia oraz przebieg trasy kanału i instalacja przestrzenna z kamieni pochodzących z dawnej śluzy Kanału Kłodnickiego.

W mieście przybyło w sumie ‬blisko 2 tys. drzew, 23 tys. krzewów, 18 tys. bylin. Oczy cieszyło 61,6 tys.‬ kwiatów roślin jednorocznych. Warto również wspomnieć o nowym miejskim programie dotacyjnym – „Mój deszcz”. Pula pierwszej edycji wynosiła 0,5 mln zł. Wpłynęło ponad 200 wniosków.

Gliwicki Rynek wypięknieje. Zaplanowano więcej zieleni, w tym 11 większych drzew, pojawią się estetyczne elementy małej architektury, nowe ławki i stojaki na rowery. Projekt modernizacji zyskał już akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonała go gliwicka pracownia 44STO. Inwestycję zrealizuje Zarząd Dróg Miejskich.

Stawiamy na sport

Miasto opracowało nowe kierunki rozwoju sportu, w których główne akcenty postawiono na silniejsze wsparcie tzw. dyscyplin priorytetowych, szkolenie dzieci i młodzieży, dalszy rozwój bazy sportowej i upowszechnianie kultury fizycznej. W 2021 r. na zadania realizowane przez kluby sportowe, na nagrody, organizację imprez i zajęcia sportowe miasto przeznaczyło niemal 15 mln zł. Środki zostały tak rozdysponowane, aby w optymalny sposób wesprzeć te dyscypliny sportu, w których nasi zawodnicy osiągnęli wysoki poziom sportowy oraz zapewnić możliwość uprawiania sportu wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gliwic. W ramach dotacji po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert udało się zorganizować w sumie 52 imprezy sportowe.
Ruszyły prace nad opracowaniem projektu pod nazwą Akademia Sportowa Gliwice. Będzie to nowoczesne centrum sportowe z kompleksem boisk pozwalających na doskonalenie umiejętności w kilku dyscyplinach. Powstanie na działkach miejskich w dzielnicy Czechowice przy ul. Rekreacyjnej, mają z niego korzystać profesjonaliści i amatorzy zrzeszeni w różnych klubach. Hala Widowiskowo-Sportowa w Sośnicy przy ul. Sikorskiego 130 przeszła gruntowną modernizację, dzięki czemu jest bardziej funkcjonalna, wygodna i bezpieczna dla grających w niej zespołów szczypiornistów, koszykarzy i siatkarzy. Nowe rozwiązania techniczne (m.in. montaż windy) zwiększają dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja kosztowała niemal 8,3 mln zł. Patronem hali został Jerzy Wojewódzki – założyciel Gliwickiego Towarzystwa Piłki Nożnej Pięcioosobowej „Piątka”, dzięki któremu Gliwice stały się największym ośrodkiem futsalowym w Polsce, charyzmatyczny społecznik i nauczyciel.

Razem zmieniamy Gliwice

Miniony rok upłynął pod hasłem #Gliwice2040. Przez większość roku trwały konsultacje z mieszkańcami, ekspertami i liderami opinii publicznej. Udało się zdefiniować wizję strategii miasta do 2040 r., trwa opracowywania celów strategicznych i operacyjnych – niezmiennie z wykorzystaniem opinii i uwag mieszkańców.

W lutym zebrało się pierwsze Forum Lokalnych Liderów Społecznych. To nowy pomysł na integrowanie aktywnych gliwiczan i dalsze zacieśnianie współpracy miasta m.in. z działaczami dzielnicowymi. Poza reprezentantami rad dzielnic do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli obywatelskich grup doradczych powołanych przez prezydenta Gliwic, a także innych gremiów, których członkowie działają społecznie na rzecz mieszkańców i ściśle współpracują z lokalnym samorządem: Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Sportu Miasta Gliwice, Rady Seniorów Miasta Gliwice, Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice, Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Zespołu Branżowego ds. kultury w Gliwicach, Powiatowej Rady Rynku Pracy. Forum Lokalnych Liderów Społecznych ma zbierać się co roku.

W kwietniu dawne Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych zmieniło nazwę na Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych. Jednostka poszerzyła zakres swoich działań społecznych i obywatelskich – przejęła m.in. prowadzenie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego i Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Do obu procedur wprowadzono zmiany, mające ułatwić składanie wniosków, a w przypadku GBO – także głosowanie. Efekty były znakomite! W ramach GBO wpłynęła w tym roku rekordowa, niemal dwukrotnie wyższa niż w ubiegłym, liczba głosów – oddano ich aż 56 218. Z puli podstawowej do realizacji trafią 62 zadania, a z puli dla aktywnych – 4. Spośród zadań ogólnomiejskich realizowany będzie projekt „Restauracja Parkowa – Okrąglak na placu Grunwaldzkim”, który zdobył największe poparcie – aż 7 919 głosów. W ramach GIL do 6 września wpłynęły 43 wnioski, najwięcej z dzielnicy Politechnika oraz z Sośnicy. Zadania, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, zostały skierowane do realizacji w roku 2022. To 31 inicjatyw mieszkańców dotyczących m.in. terenów rekreacyjnych, nasadzeń, ochrony środowiska czy warsztatów edukacyjnych.


strona z Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice
strona z Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice
strona z Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice
strona z Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking