#TAKIBYŁROK Komfort życia w Gliwicach

Hinzugefügt: 27.12.2021 / Bereich:
baner

Podsumowanie roku 2021 w Gliwicach (część 2).

Centrum Przesiadkowe na półmetku

Inwestycja jest zaawansowana, już z daleka rzucają się w oczy charakterystyczne „fale” zadaszeń powstającego kompleksu. Roboty po północnej stronie dworca PKP powinny zakończyć się pod koniec sierpnia 2022 r. Koszt prac to około 184 mln zł. Na ten cel ze środków unijnych pozyskano 129,5 mln zł. Po południowej stronie dworca kolejowego przebudowywany jest układ drogowy, który wraz z Centrum Przesiadkowym stworzy przyjazną i funkcjonalną przestrzeń miejską. Koszt inwestycji finansowanej z budżetu miasta to ponad 41 mln zł. Umowny termin zakończenia robót budowlanych to koniec 2022 r.

Czas na nowoczesny szpital

Zakończono projektowanie nowego szpitala miejskiego. Wydane zostało pozwolenie na budowę. Niestety, ze względu na drastyczne ograniczenie dochodów samorządów poprzez zmiany podatkowe wprowadzone przez „Polski Ład”, start budowy uzależniony został od pozyskania przez miasto zewnętrznych środków na ten cel. Szpital ma powstać przy ul. Kujawskiej, w sąsiedztwie ulic Ceglarskiej i Pocztowej, ma w nim działać 12 oddziałów. Budynek zaprojektowany został przez gdańską firmę Industria Project na planie litery H. Zaplanowano w nim 5 kondygnacji, a na dachu lądowisko dla śmigłowców medycznych. Zaprojektowano również nowoczesny SOR, a szeroką ofertę leczenia mają uzupełnić przyszpitalne poradnie.

Inwestujemy w edukację

1 września oficjalnie oddano do użytku halę sportową, nowoczesne zaplecze dydaktyczne oraz boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. E. Dembowskiego w Gliwicach. To jedna z największych i najbardziej prestiżowych inwestycji w gliwickiej oświacie. Jej łączny koszt to ponad 25 mln zł (łącznie z wyposażeniem). Trwają intensywne prace przy adaptacji zabytkowego budynku przy ul. Ziemowita 12 na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego. Przebudowa prowadzona jest pod nadzorem konserwatora zabytków, a przeniesienie szkoły muzycznej do nowej siedziby będzie możliwe najprawdopodobniej w roku szkolnym 2022/2023. W 2021 roku prowadzono także mniejsze remonty i modernizacje placówek oświatowych, m.in. rozbudowano budynek ZSP nr 12 przy ul. Lipowej 29 o przedszkole, utworzono oddziały przedszkolne w budynku ZSO nr 8 przy ul. Syriusza 30, na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 28 zaadaptowano pomieszczenia po dawnej przychodni. Zmodernizowano także boiska przy Szkole Podstawowej nr 8. Łączny koszt edukacyjnych inwestycji w minionym roku to prawie 39 mln zł.

Warto pamiętać, że na terenie szkół oprócz obowiązkowych lekcji odbywają się także zajęcia pozalekcyjne – w tym artystyczne i sportowe. Oferta zajęć jest co roku wzbogacana. Np. w ofercie ZSO nr 14 uczniowie z Sośnicy znajdą m.in. zajęcia z nauki gry na gitarze i keyboardzie, zajęcia w kole plastycznym Mezzotinta. Miłośnicy fotografii znajdą ofertę na zajęciach prowadzonych w ramach koła Connect. Ponadto w ramach zajęć pozalekcyjnych pracują: Akademia Architekta oraz zespoły tańca i śpiewu „Białe i Czarne” oraz „Swing”. Z kolei od kilkudziesięciu lat Szkoła Podstawowa nr 12 (w ZS-P nr 2) zaprasza swoich uczniów na zajęcia taneczne prowadzone w ramach zespołu tanecznego „Gaduły”, który odnosi szereg sukcesów na różnego rodzaju festiwalach i przeglądach. W SP 12 działa prężnie także koło szachowe oraz sekcja judo. Pasjonaci wszelkich form plastyki mogą rozwijać swoje zainteresowania w kole plastycznym  „Zaczarowany świat plastyki”.

Ścisła współpraca gliwickiego samorządu ze Szkolnym Związkiem Sportowym jest jednym z elementów rozwoju sportu w mieście. Związek od wielu już lat realizuje swoje statutowe cele w zakresie organizacji m.in. Szkolnych Klubów Sportowych. W ramach upowszechniania rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zwiększono liczbę godzin zajęć SKS w gliwickich szkołach, Szkolny Związek Sportowy organizuje we wszystkich kategoriach wiekowych zawody sportowe, indywidualne i drużynowe. W 2021 roku w tego typu rozgrywkach wzięło udział 260 drużyn szkolnych oraz 2236 zawodników.

Starówka dla pieszych

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w sierpniu zamknięte dla aut zostały kolejne uliczki Starówki, a na całym obszarze objętym zakazem ruchu powstała stała Strefa Ograniczonej Dostępności dla samochodów. Do strefy mogą wjechać posiadacze specjalnych identyfikatorów, które są wydawane m.in. mieszkańcom, właścicielom mieszkań oraz właścicielom użytkującym, najemcom lub dzierżawcom lokali użytkowych z tego terenu. Umożliwiony został dojazd do podwórek przy ul. Krótkiej, Szkolnej i częściowo ul. Średniej.

Dbamy o bezpieczeństwo

Z powodzeniem wykorzystywaliśmy w tym roku doświadczenia z pierwszego roku pandemii. Punkt szczepień przeciw COVID-19 w hali lodowiska Tafla przy ul. Akademickiej, który powstał przy współpracy władz Gliwic, Politechniki Śląskiej, wojewody śląskiego oraz dyrekcji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, działał na pełnych obrotach i był wzorem dla innych miast. Wykonano tam ponad 200 tys. szczepień. Każdy chętny mógł się zaszczepić.

Choć finansowanie służby zdrowia nie jest zadaniem samorządu, miasto wspiera podmioty lecznicze funkcjonujące na terenie Gliwic. Wysokość dokapitalizowania Szpitala Miejskiego nr 4 w bieżącym roku. wyniosła 20 mln zł. Na grudniowej sesji Rady Miasta zdecydowano o zwiększeniu puli środków na ten cel i  wniesieniu, do końca 2021 r., kolejnych 10 mln zł z tytułu dokapitalizowania. Ponad 1,36 mln zł wyniosły łącznie dotacje dla podmiotów leczniczych z miejskiego budżetu. 60 tys. zł przeznaczono dla Fundacji Dom Nadziei, na remont budynków przeznaczonych na Katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży „Dom Nadziei” oraz Poradnię Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków. Blisko 280 tys. zł przeznaczono na remonty i modernizacje oddziałów Szpitala Wielospecjalistycznego, 1 mln zł na kolejny etap rozbudowy i modernizacji budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. Ponad 20 tys. zł otrzymał Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na zainstalowanie schodów zewnętrznych do budynku. Miasto wsparło finansowo także termomodernizację budynku dzierżawionego przez Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień FAMILIA.

Dbamy o dobre warunki rozwoju najmłodszych gliwiczan, szczególnie tych dzieci, które z różnych powodów nie mogą dorastać w rodzinie biologicznej. Miasto udziela wsparcia dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej, a szczególną troską otacza rodziny zastępcze. W minionym roku powstał pierwszy w Gliwicach Rodzinny Dom Dziecka. W mieszkaniu przekazanym i wyremontowanym przez miasto pieczę zastępczą nad ośmiorgiem dzieci sprawują Edyta i Andrzej Korzec, którzy są rodzicami zastępczymi już od sześciu lat. Warto dodać, że Edyta Korzec została laureatką konkursu „Przyjaciel Rodziny 2021”. W listopadzie drugi Rodzinny Dom Dziecka pod opieką gliwickiego Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny powstał w Czerwionce-Leszczynach. Prowadzą go Katarzyna i Marek Pohl, rodzice zastępczy z 8-letnim stażem. Opiekują się trójką własnych dzieci i dziewięciorgiem przebywających w pieczy zastępczej. Od października mamy kolejną zawodową rodzinę zastępczą. To państwo Magdalena i Przemysław Boratyńscy, którzy wcześniej sprawowali funkcję niezawodowej rodziny zastępczej.

Od początku 2021 r. działa nowoczesna ogrzewalnia zapewniająca tymczasowe schronienie osobom potrzebującym, wybudowana u zbiegu ulic Noakowskiego i Dworskiej. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowa ogrzewalnia kosztowała ponad 735 tys. zł i została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Z myślą o bezpieczeństwie tych, którzy zmagają się z cyklicznymi – z powodu położenia miasta oraz nieuchronnych zmian klimatu – podtopieniami realizujemy dwa wielkie projekty unijne dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, które obejmują m.in. budowany obecnie zbiornik retencyjny na Wójtowiance. Prezydent Gliwic zobowiązał się do zagospodarowania terenu zbiornika w taki sposób, aby był on różnorodny przyrodniczo oraz nadal stanowił dla gliwiczan atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu. Zaplanowano tam park z rozbudowaną ofertą rekreacyjną. Powstaną miejsca wypoczynku, place zabaw, siłownie, z zastosowaniem materiałów takich jak drewno, kamienie, wiklina, aby zachować naturalny charakter terenu.

W ramach projektów zaplanowano też m.in. budowę inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej, który obejmie całe miasto oraz budowę urządzeń podczyszczających. Dodatkowo, w ramach rozsądnego gospodarowania wodami opadowymi, wody zgromadzone w zbiornikach retencyjnych przewidziano do wykorzystania przez Ochotnicze Straże Pożarne, Zarząd Dróg Miejskich i Miejski Zarząd Usług Komunalnych dla celów m.in. bieżącego utrzymania, mycia samochodów czy podlewania zieleni. Po zakończeniu wszystkich prac, systemem zagospodarowania wód opadowych objęte zostanie
9,11 km2 powierzchni Gliwic, na których w 2022 r. – wg prognoz – będzie mieszkać ponad 82 tys. osób. Beneficjentami projektu będą jednak całe Gliwice i wszyscy mieszkańcy. Te działania zostały docenione – nasze miasto kolejny rok z rzędu znalazło się na szczycie zestawienia Water City Index, które szeroko definiuje mocne i słabe punkty oraz potrzeby i wyzwania w zakresie zarządzania „niebieską infrastrukturą” w Polsce.

Budujemy nowe mieszkania

Rozwijany od lat gliwicki program budownictwa mieszkaniowego wkroczył w kolejny etap. Po realizacjach przy ul. Anny Jagiellonki i ul. Górnej, z myślą o potrzebach gliwiczan pracujących i osiągających umiarkowane dochody, rozpoczęła się budowa kolejnych budynków komunalnych z mieszkaniami na wynajem w standardzie „pod klucz”– tym razem przy ul. Zbożowej. Na ich realizację Gliwice otrzymały – jako jedno z pierwszych miast w Polsce! – ogromne, bo aż 80-procentowe bezzwrotne dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Otrzymana kwota 15,36 mln zł stanowi równowartość 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji przy
ul. Zbożowej, szacowanej na 19,2 mln zł.

Działamy dla lepszego powietrza

W ramach dotacji z miejskiego budżetu, od 1997 roku do końca 2021 roku dofinansowano na kwotę ponad 27 mln zł niemal 9,1 tys wniosków w zakresie prywatnych systemów grzewczych. Obejmowały one zarówno likwidację przestarzałych kotłów, pieców, pieców kaflowych i kuchennych w blisko 10 tys. mieszkań, jak i instalację pomp ciepła, niskoemisyjnych kotłów biomasowych oraz kolektorów solarnych. Aby przyspieszyć usuwanie przestarzałych palenisk węglowych z mieszkań i domów, i jeszcze bardziej zachęcić gliwiczan do tego typu działań, miasto wprowadziło w 2021 roku ważne zmiany do regulaminów udzielania miejskich dotacji, uruchomiło w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej punkt wypełniania i przyjmowania wniosków do rządowego programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Miejskim oraz mobilne punkty z wykorzystaniem funkcjonariuszy Straży Miejskiej i przeprowadziło nabór do nowego programu dotacyjnego – „Czyste powietrze nad Gliwicami” – przeznaczonego do realizacji w latach 2022–2023.

Tam, gdzie istnieją ku temu warunki, mieszkania należące do Gminy Gliwice podłączane są do miejskiej sieci ciepłowniczej. W dobiegającym końca 2021 roku przeprowadzono zmianę sposobu ogrzewania na ekologiczne w 810 lokalach komunalnych.  Koszt tegorocznych modernizacji finansowanych z budżetu miejskiego sięga ponad 26,7 mln zł w przypadku budynków komunalnych, a w lokalach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych – wyniósł 10,5 mln zł. Zarządzający miejskim zasobem komunalnym Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach na zmianę systemów ogrzewania i kompleksowe termomodernizacje wykorzystuje również pozyskane w latach 2019–2021 zewnętrzne środki finansowe w wysokości 21,2 mln zł.

Do Gliwic trafiło 15 nowoczesnych, ekologicznych autobusów marki MAN Lion’s City 19C. To nowa jakość, gdyż autobusy są pojazdami hybrydowymi, które posiadają dodatkowe ekologiczne cechy, tj. mają funkcję rekuperacji energii, czyli gromadzenia energii wynikającej z hamowania autobusu w specjalnym kondensatorze (supercaps) i wykorzystania tak zgromadzonej energii do wspierania silnika spalinowego autobusu przez dodatkowy silnik elektryczny w czasie napędu pojazdu. W przyszłym roku na gliwickie ulice wyjadą elektryczne autobusy: siedem autobusów Volvo B4SC 7900 Electric o długości 12 metrów, mogących pomieścić ponad 75 pasażerów oraz trzy autobusy przegubowe Volvo BASC 7900 Electric o długości 18 metrów, mogące przewieźć ponad 130 pasażerów. Będą zasilane bateriami o pojemności 264 kWh (pojazdy 12-metrowe) oraz 330 kWh (pojazdy 18-metrowe), które umożliwią przejazd na jednym ładowaniu trasy o długości powyżej 100 km. Ładowanie odbywać się będzie w zajezdni – poprzez gniazdo plug-in – oraz przez szybką ładowarkę pantograf opuszczany na specjalne szyny umieszczone na dachu pojazdu. Takie ładowanie na przykład na pętli trwa zaledwie kilka minut i pojazd może ruszać w dalszą trasę. Pojazdy będą całkowicie niskopodłogowe. Będą kursować jako linia A4 między zajezdnią PKM a Teatrem Miejskim oraz na linii nr 676. Zostały wybudowane dla nich stacje ładowania na terenie zajezdni przy ul. Chorzowskiej oraz przy ul. Nowy Świat. Kolejna powstanie przy ul. Czapli.


strona z Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice
strona z Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice
strona z Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice
strona z Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice
strona z Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice
strona z Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking