Prezydent Gliwic Adam Neumann w Metropolitalnej Radzie Rozwoju

Hinzugefügt: 16.12.2021 / Bereich:
przewodniczący G-ZM wręcza nominację Adamowi Neumanowi, prezydentowi Gliwic fot. materiały prasowe Metropolii G-ZM

Wsparcie merytoryczne Zarządu Metropolii podczas trwających prac nad Strategią Rozwoju GZM na lata 2022-2027 – to główne zadanie Metropolitalnej Rady Rozwoju. Inaguracyjne posiedzenie rady odbyło się 16 grudnia.

 Rada ma pełnić rolę konsultacyjno-doradczą dla Zarządu GZM. To interdyscyplinarne gremium ekspertów zewnętrznych o kwalifikacjach i doświadczeniach zawodowych związanych z problematyką obszarów miejskich. Do jej zadań należeć będzie wskazywanie istotnych kierunków rozwoju pierwszej Metropolii w Polsce oraz weryfikowanie ustaleń powstającej Strategii Rozwoju G-ZM. – Opracowanie strategii rozwoju, jako dokumentu efektywnego i skutecznego, wymaga szerokiej dyskusji różnych środowisk. Odpowiedzią na tę potrzebę jest właśnie powołanie Metropolitalnej Rady Rozwoju – mówi Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca zarządu GZM.

W skład Metropolitalnej Rady Rozwoju wchodzą przedstawiciele następujących instytucji i gmin:

 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: Konrad Saganowski, Naczelnik Wydziału Instrumentów Terytorialnych w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych;
 • Ministerstwo Infrastruktury: Maria Perkuszewska, Naczelnik Wydziału Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności w Departamencie Strategii Transportu;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: Barbara Szafir, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego;
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, Rektor;
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach: prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Rektor;
 • Politechnika Śląska: prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju;
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział Śląski: dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, Prezes Śląskiego Oddziału TUP;
 • Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego: Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku;
 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych: Piotr Cofałka, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju;
 • Główny Instytut Górnictwa: prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek, Dyrektor;
 • Urząd Statystyczny w Katowicach: Aurelia Hetmańska, Dyrektor;
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach: Tomasz Zjawiony, Prezes;
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna: dr Janusz Michałek, Prezes KSSE;
 • Miasto Katowice: Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice;
 • Miasto Tychy: Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy;
 • Miasto Sosnowiec: Michał Mercik, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca ds. Kultury, Rozwoju i Dialogu Społecznego;
 • Miasto Gliwice: Adam Neumann, Prezydent Miasta Gliwice;
 • Miasto Bytom: Mariusz Wołosz, Prezydent Miasta Bytom;
 • Unia Metropolii Polskich: Tomasz Fijołek, Dyrektor Biura;
 • Śląski Związek Gmin i Powiatów: Witold Magryś, Dyrektor.

16 grudnia 2021 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie rady, na którym wręczone zostały nominacje.

Parterem wspierającym G-ZM w procesie opracowania Strategii Rozwoju jest firma doradcza PwC. Na posiedzeniu rady przedstawiła podsumowane dotychczas wykonanych prac. Zakończony został już pierwszy etap prac przygotowawczych, w tym ważnym komponent pozyskiwania opinii publicznej. Uzyskano ponad 1300 odpowiedzi ankietowych, gdzie mieszkańcy mogli wypowiedzieć się nt. swoich oczekiwań i deficytów odnośnie do Metropolii, a także odpowiedzieć na pytanie o jej wizję rozwoju.  Przeprowadzono też wywiady indywidualne z ekspertami oraz warsztaty z włodarzami i przedstawicielami gmin z pięciu podregionów G-ZM. Obecnie realizowany jest II etap prac, związany z diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej.Strategia ma być gotowa do końca 2022 r.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie metropoliagzm.pl.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking