Ważne spotkanie

Hinzugefügt: 09.12.2021 / Bereich:
spotkanie z zarządcami nieruchomości fot. UM Gliwice

Wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy z aktywnymi społecznie i gospodarczo  gliwiczanami to jeden z priorytetów kierownictwa miasta. Prezydent Gliwic i jego zastępcy  cyklicznie spotykają się z przedstawicielamiróżnych środowisk i grup interesów. 2 grudnia w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z zarządcami nieruchomości. Dyskutowano o Gliwickiej InicjatywieLokalnej, gospodarce odpadami komunalnymi i możliwych polach współpracy miasta z podmiotami prywatnymi.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: prezydent Gliwic Adam Neumann, pierwszy zastępcaprezydenta Mariusz Śpiewok,dyrektor Centrum 3.0 Marta Kryś, naczelnik Wydziału UsługKomunalnych Mariola Pendziałek, a także ponad dwudziestu przedstawicieli firm zarządzających wspólnotami mieszkaniowymi na terenie Gliwic. – Bardzo się cieszę, że udało nam się dziś spotkać. Jak zapowiadałem niejednokrotnie, chciałbym się z Państwem spotykać w miarę regularnie, niestety ostatnio pandemia w dużym stopniu weryfikuje tego typu plany. Dziś szczególnie polecam  Państwu zapoznanie się z Gliwicką Inicjatywą Społeczną. To narzędzie, którego głównym założeniem jest współdziałanie i realizacja zadań ważnych dla mieszkańców – powitał uczestników spotkania prezydent Gliwic Adam Neumann.

Szczegółowe informacje na temat możliwości składania wniosków na realizację zadań w ramach GIL przedstawiła Marta Kryś. Dyrektor Centrum 3.0 zachęcała do aktywnego uczestnictwa w procedurze, deklarując gotowość pracowników GODS do pomocy i wyjaśniania meandrów tej procedury. – Staraliśmy się tak opracować procedurę Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, by również podmioty niepubliczne mogły poprawiać jakość życia gliwiczan, poprzez działanie w ich najbliższym otoczeniu wspólnie z miastem i korzystając z pieniędzy publicznych. Kwota przeznaczona na zadania w ramach GIL na rok 2023 oraz termin, do którego należy złożyć wniosek, aby miał szansę na realizację w tym właśnie roku, zostaną ogłoszone na początku 2022 r. Zwracam jednak uwagę, że temat jest dość skomplikowany, bo niestety skomplikowane są obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne. Zachęcam więc raz jeszcze do kontaktu z Centrum 3.0 i składania  wniosków bez czekania na ostatnią chwilę, co pozwoli na wprowadzenie ewentualnych korekt. Złożenie wniosku po wyznaczonym terminie spowoduje przesunięcie możliwości realizacji zadania na kolejny rok – mówił Mariusz Śpiewok.

Podczas dyskusji zwracano uwagę zwłaszcza na problemy wspólnot mieszkaniowych związane z odbiorem odpadów komunalnych – prezydent Śpiewok zapowiedział zorganizowanie spotkania z przedstawicielami spółki Remondis w celu wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości. Uczestnicy spotkania umówili się na kolejne spotkanie na początku przyszłego roku.

Zarządcy nieruchomości zwracali również uwagę na problemy z konserwacją sieci ciepłowniczych i kanalizacyjnych, ze względu na   skomplikowaną strukturę własności. – Gliwice to stare miasto i problemy tego typu niestety pojawiają się dość często. Pracujemy sukcesywnie nad tym, żeby np. uporządkować instalację deszczową w mieście. Wiąże się to niestety z mozolnym pokonywaniem różnego typu problemów prawnych czy własnościowych, a dodatkowo z dużymi nakładami finansowymi – mówił prezydent Gliwic. – Bardzo często podczas inwestycji drogowych odkrywane są instalacje, zarówno przed, jak i powojenne, przebiegające w doprawdy przedziwny sposób. Proszę mi wierzyć, że widzicie Państwo zaledwie wierzchołek „góry lodowej”, z którą się borykamy. Nadrabiamy teraz lata zaległości – dodał Mariusz Śpiewok i zadeklarował współpracę z zarządcami nieruchomości przy planowaniu inwestycji drogowych związanych z przebudową lub modernizacją istniejących sieci.

Kolejne spotkanie z zarządcami prywatnych nieruchomości planowane jest na 2022 r.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking