Gliwice wysoko w Rankingu Gmin Śląska

Hinzugefügt: 16.11.2021 / Bereich:
baner rankingu gmin

Gliwice zajęły 4. miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w pierwszej edycji Rankingu Gmin woj. śląskiego, przygotowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Wyniki ogłoszono 16 listopada podczas gali w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. W wydarzeniu uczestniczył prezydent Gliwic Adam Neumann.

O miejscu w zestawieniu decydowała analiza danych GUS z szesnastu kategorii pozwalających zmierzyć potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez daną gminę. Pod uwagę wzięto: średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020, średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020, średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2018–2020, wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2020 r., średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020, liczbę podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2020 r., wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – średni wynik w %, saldo migracji na 1000 ludności w 2020 r., wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2020 r., udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2020 r., wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2020 r., odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2020 r., przyrost naturalny na 1000 ludności w 2020 r., udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2020 r., wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2020 r. oraz udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2020 r.

W kategorii miast na prawach powiatu najwyższe wyniki uzyskały Bielsko Biała, Katowice i Rybnik, a następnie Gliwice, Tychy, Żory, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie-Zdrój, Częstochowa oraz Jaworzno.

W kategorii gmin powyżej 20 tys. mieszkańców na podium znalazły się Tarnowskie Góry, Cieszyn i Mikołów, a za nimi uplasowały się Czeladź, Czechowice-Dziedzice, Lubliniec, Jasienica, Łaziska Górne, Zawiercie i Żywiec. W kategorii gmin do 20 tys. mieszkańców trzy pierwsze miejsca w Rankingu Gmin woj. śląskiego zajęły Goczałkowice-Zdrój, Buczkowice i Wilkowice. Kolejne miejsca zajęły Imielin, Lubomia, Szczyrk, Chybie, Przyrów, Kornowac oraz Kozy.

dyplom

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking