Sześć dekad bezcennej pomocy

Hinzugefügt: 05.11.2021 / Bereich:
Ewa Weber i pracownicy PPP Fot. Z.Daniec/UM Gliwice

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach wspiera dzieci i młodzież oraz placówki oświatowe od 1961 r. Każdego roku psycholodzy, pedagodzy i logopedzi przeprowadzają w sumie ok. 7 tys. diagnoz. To ogromna praca i bezcenna pomoc dla dzieci i młodzieży. 5 listopada poradnia świętowała jubileusz 60-lecia pracy.

60 lat działalności Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej to wspaniały jubileusz. Nasza Poradnia swoją pracę opiera na współpracy  z rodzicami, opiekunami, placówkami oświatowymi oraz wszelkimi instytucjami pomocowymi. Wiele się zmieniło w pracy psychologów przez te 6 dekad, zmieniła się lokalizacja i warunki pracy naszej Poradni, ale nie zmieniło się to, co jest największą wartością – dobro dziecka jest najważniejsze. Jakość prowadzonych warsztatów, profesjonalizm i zaangażowanie zespołu oraz dyrekcji placówki powodują, iż stanowi ona naszą perełkę i jesteśmy z niej dumni nie tylko w Gliwicach, ale w skali regionu. Jesteście inspiracją do działania  - mówiła podczas uroczystości Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic.

Początki działalności PPP sięgają roku 1961 – wówczas placówka działała w Ratuszu pod nazwą Poradnia Psychotechniczna. Kadrę poradni stanowiło wówczas zaledwie 7 osób. Obecnie jest ich 54. Od stycznia 2020 r. placówka działa w budynku przy ul. Gierymskiego 1, który kosztem ok. 5 mln złotych z miejskiego budżetu został wyremontowany i przystosowany do komfortowego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wielu różnorodnych formach. To bardzo ważne, ponieważ podczas każdego roku z pomocy PPP w ramach terapii indywidualnej korzysta ok. 800 dzieci, z warsztatów, mediacji, grup wsparcia, klubów i szkoleń około 700 rodziców, a z konferencji i szkoleń organizowanych dla nauczycieli, rodziców i specjalistów – niemal 500 osób. Dodatkowo, ok. 3 tys. osób bierze udział w tematycznych warsztatach prowadzonych na terenie placówek oświatowych.
5 listopada placówka świętowała jubileusz 60-lecia. W uroczystości udział wzięli m.in. Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic, Krystyna Sowa, wiceprzewodnicząca Rady Miasta i przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, przedstawiciele związków zawodowych NSZZ Solidarność i Związku Nauczycielstwa Polskiego, dyrektor delegatury kuratorium oświaty w Katowicach, emerytowani i obecni pracownicy poradni oraz dyrektorzy, pedagodzy i psychologowie z gliwickich placówek oświatowych. Pracownicy poradni zaaranżowali w salach placówki interaktywne muzeum – goście mieli okazję zobaczyć i dotknąć eksponatów, którymi na przestrzeni lat w swojej pracy posługiwali się pedagodzy, psycholodzy i terapeuci.
Naszym celem jest wszechstronny, emocjonalny, intelektualny i społeczny rozwój dzieci i młodzieży, służący harmonijnemu kształtowaniu się ich osobowości i prawidłowemu funkcjonowaniu w świecie zewnętrznym. Dlatego od 60 lat służymy pomocą dzieciom i młodzieży oraz oferujemy wsparcie ich rodzicom, opiekunom prawnym i nauczycielom.. Za te 60 lat serdecznie dziękuję wszystkim dotychczasowym współpracownikom – mówiła Agnieszka Wilczyńska, od 2014 r. dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach.
Warto wiedzieć, że wszystkie świadczone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gliwicach usługi są bezpłatne i nie wymagają skierowania od lekarza czy placówki oświatowej. Wystarczy przyjść lub zadzwonić, aby zapisać się na wizytę.

Z pomocy PPP mogą korzystać dzieci w wieku od urodzenia do ukończenia szkoły (19–20 lat), uczęszczające do żłobków, przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych na terenie Gliwic. Poradnia zajmuje się przede wszystkim wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, podnoszeniem efektywności uczenia się, terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, pomocą w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
Ponadto pomaga uczniom w wyborze kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej, a nauczycielom i rodzicom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów.
Prowadzi też edukację prozdrowotną wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, wspomaga wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny i szkoły, działa też na polu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i  młodzieży, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wystawia opinie i orzeczenia. Poradnia jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 18.00, w piątki od godz. 8.00 do 15.30.
Więcej informacji na temat działalności gliwickiej PPP można znaleźć na stronie www.poradnia.gliwice.pl oraz na www.facebook.com/PoradniaGliwice. (mf)

 

dyrektor PPP i zaproszeni goście
Fot. Z.Daniec/UM Gliwice
jubileusz 60-lecia, spotkanie w sali PPP
Fot. Z.Daniec/UM Gliwice
Ewa Weber i Mariusz Kucharz
Fot. Z.Daniec/UM Gliwice
Ewa Weber wrzuca kartkę do urny
Każdy z uczestników spotkania na specjalnej kartce pisał życzenia m.in. dla Gliwic i dla świata. Kartki zostały złożone w specjalnej urnie, która została zalakowana. Otwarcie ma nastąpić za 10 lat. Fot. Z.Daniec/UM Gliwice
dyrektor PPP i zaproszeni goście
jubileusz 60-lecia, spotkanie w sali PPP
Ewa Weber i Mariusz Kucharz
Ewa Weber wrzuca kartkę do urny

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking