Uwaga! Nowe dowody osobiste!

Hinzugefügt: 08.11.2021 / Bereich:
baner

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina, że w listopadzie pojawią się nowe wzory dokumentów tożsamości. Będą one zawierały odciski palców i podpis posiadacza. Od 7 listopada 2021 r. obowiązują odmienne zasady ich wydawania.

W najnowszej wersji dokumentów tożsamości pojawią się dodatkowe zabezpieczenia, czyli odciski palców, co w założeniu ustawodawcy ma zmniejszyć ryzyko ich fałszowania.

Odciski palców, pobierane podczas składania wniosku o dowód osobisty, nie będą widoczne na dokumencie – zostaną zapisane w jego warstwie elektronicznej. Natomiast w warstwie graficznej, czyli na samym dowodzie, pojawi się odwzorowanie własnoręcznego podpisu jego posiadacza. Takie dokumenty będą otrzymywały osoby powyżej 12. roku życia i będą one ważne przez 10 lat od ich wydania.

Nowością będzie także tzw. mobilna stacja urzędnika.

To rozwiązanie dla osób starszych, obłożnie chorych czy z niepełnosprawnością, które nie mogą osobiście stawić się w urzędzie. Urzędnicy wydziału spraw obywatelskich za pomocą mobilnej stacji będą mogli pobrać od tych osób odciski palców, a podczas wydania dowodu je zweryfikować. Przenośna stacja pozwoli także aktywować warstwę elektroniczną dokumentu, co obecnie jest możliwe tylko w urzędzie. Gliwice jako miasto na prawach powiatu będzie obsługiwało w tym zakresie cały powiat gliwicki, czyli gminy: Knurów, Pyskowice, Toszek, Sośnicowice, Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec i Wielowieś. Osoby, które chciałyby skorzystać z takiej usługi powinny skontaktować się telefonicznie z Referatem Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego w Gliwicach (32/239-11-28 lub 32/238-54-36) i umówić się na wizytę urzędnika.

Co ważne, dotychczasowe wydane dokumenty zachowują swoją ważność do określonej w nich daty. Wymiana wszystkich dowodów na nowe potrwa 10 lat.

Szczegółowe informacje na temat nowych dowodów osobistych będą udostępniane na stronie internetowej bip.gliwice.eu (Wirtualne Biuro Obsługi – Karty Opisów Usług Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Sprawy Obywatelskie – Dowody osobiste). (so)


WAŻNE!

Zgodnie z otrzymanym komunikatem od Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gliwicach informuje, że 5 listopada o godz. 12.00 całkowite zablokowano dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników.

Oznacza to, że 5 listopada od godz. 12.00 nie było możliwe załatwienie spraw z zakresu:

•    złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,
•    odebrania nowego dowodu osobistego,
•    ustalenia kodów PIN do certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym,
•    zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
•    zgłoszenia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym,
•    zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Załatwienie powyższych spraw jest ponownie możliwe 8 listopada 2021 r. od godz. 8.00.

Departament Spraw Obywatelskich MSWiA informuje, że przerwa w obsłudze spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia 7 listopada 2021 r. rozwiązań technicznych umożliwiających wydanie dowodu osobistego zawierającego w warstwie elektronicznej odciski palców.


 

plakat

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking