Tadeusz Różewicz patronem „23”

Hinzugefügt: 18.10.2021 / Bereich:
Adam Neumann wbija gwóźdź w drzewiec sztandaru

Gdyby żył, skończyłby 100 lat. Tadeusz Różewicz (1921–2014), wybitny poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, Honorowy Obywatel Gliwic związany z naszym miastem przez blisko 20 lat, jest już oficjalnie patronem Szkoły Podstawowej nr 23, w której murach uczył się niegdyś jego starszy syn Kamil. Uroczystość nadania szkole imienia Mistrza zorganizowano 15 października, łącząc ją z przełożonymi z powodu pandemii obchodami 60-lecia placówki. W gronie uczestników wydarzenia znaleźli się m.in. prezydent Gliwic Adam Neumann, jego zastępczyni Ewa Weber oraz przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Gliwice Krystyna Sowa. Gościem honorowym była synowa poety – dr Małgorzata Różewicz.

Uroczystość zainaugurowano mszą św. w gliwickiej Katedrze, podczas której poświęcono nowy sztandar Szkoły Podstawowej nr 23 i przyjęto ślubowanie uczniów. Uczestnicy przeszli następnie do sąsiedniego Centrum Edukacyjnego im. Jana Pawła II, w którym zorganizowano jubileuszową galę. Goście wysłuchali na wstępie nagrań z udziałem przedszkolaków, w których najmłodsi odpowiadali na fundamentalne pytanie, kim jest poeta. Obejrzeli również występ artystyczny łączący elementy poezji Tadeusza Różewicza z grą aktorską, śpiewem i ruchem scenicznym. Wyjątkowy montaż oparto m.in. na fragmentach utworów „Przyszli zobaczyć poetę”, „List do ludożerców” i „Kasztan”.

Część artystyczną poświęconą nowemu patronowi szkoły podsumowało wystąpienie Małgorzaty Różewicz, żony Jana – młodszego syna Tadeusza Różewicza, reżysera teatralnego, dramaturga, scenarzysty, prozaika i również poety. Opowiedziała ona o domu Różewiczów, w którym bardzo ważną osobą była Wiesława, żona artysty. Przedstawiła również główne zagadnienia Różewiczowskiej poezji: głęboki humanizm, poszukiwanie wartości oraz człowieka w człowieku. Na zakończenie przytoczyła wiersz – „Wygaśnięcie Absolutu niszczy” z tomu „Płaskorzeźba”.

Główną część uroczystości, poświęconą nadaniu szkole imienia poety oraz nowego sztandaru, otworzył prezydent Gliwic Adam Neumann. – Tadeusz Różewicz, mieszkając w naszym mieście w kamienicy przy ul. Zygmunta Starego 28 przez dwadzieścia lat, napisał nie tylko swoje najbardziej znane utwory sceniczne, ale i inne dzieła literackie, które odmieniły oblicze polskiej poezji i dramatu współczesnego. Jego literatura i postawa życiowa były i są niedościgłym wzorem dla wielu osób. Życzę całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 23, by Tadeusz Różewicz stał się niewyczerpanym źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń uczniów – mówił Adam Neumann. Jego wystąpienie poprzedziło przekazanie przez radną Krystynę Sowę dyrektor SP nr 23, Joannie Sokołowskiej-Czarneckiej, specjalnie oprawionej lipcowej uchwały Rady Miasta Gliwice nadającej szkole imię poety. Głos zabrał również Jakub Padewski, zastępca dyrektora gliwickiej delegatury Kuratorium Oświaty.

Po odczytaniu aktu ufundowania sztandaru szkolnego, honorowi goście (w kolejności: Adam Neumann, Krystyna Sowa i Małgorzata Różewicz) przybili symbolicznie w jego drzewcu pamiątkowe gwoździe i podpisali dokument aktu.

Nie zabrakło filmu poświęconego historii SP nr 23, występu szkolnego zespołu muzycznego i zapakowania kapsuły czasu, która wolą społeczności szkolnej została później zakopana w szkolnym ogrodzie. Ma być odkopana za 40 lat – w 100-lecie istnienia placówki. Obok kapsuły, na pamiątkę tego wydarzenia, zastępczyni prezydenta Gliwic Ewa Weber, Małgorzata Różewicz oraz dyrektor Sokołowska-Czarnecka posadziły różę.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking