Płatne parkowanie: abonament mieszkańca także na samochód służbowy

Hinzugefügt: 08.10.2021 / Bereich:
uliczka starówki fot. G. Ożga / UM w Gliwicach

Dobra wiadomość dla gliwiczan mieszkających w obrębie Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach i jeżdżących na co dzień samochodami służbowymi. Na październikowej sesji Rady Miasta Gliwice przyjęto nowelizację ubiegłorocznej uchwały o SPP,  umożliwiającą nabycie abonamentu mieszkańca osobom zameldowanym w strefie i korzystającym prywatnie m.in. z samochodów użytkowanych w ramach umowy użyczenia z pracodawcą.

Doprecyzowując listę dokumentów niezbędnych do wydania abonamentu mieszkańca, w nowelizacji uchwały o SPP uwzględniono obowiązek przedłożenia przez zainteresowanych kopii zawartej umowy leasingu, najmu długoterminowego, kredytowej lub użyczenia pojazdu służbowego (oryginał do wglądu).  W przypadku niesporządzenia jej w formie pisemnej, dokumentem upoważniającym do nabycia abonamentu ma być oświadczenie pracodawcy o potrącaniu ryczałtu za użytkowanie pojazdu służbowego do celów prywatnych (zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy z 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Wykonanie uchwały powierzono Prezydentowi Miasta Gliwice. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przypomnijmy, że na mocy ubiegłorocznej uchwały o SPP strefa jest czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00. Zmieniły się również zasady przyznawania abonamentu mieszkańca. Aktualnie na jedno mieszkanie (jeden lokal mieszkalny) w strefie A i B przysługują tylko dwa abonamenty. Za pierwszy abonament opłata roczna wynosi 120 zł, za drugi – 300 zł. Posiadacz abonamentu zamieszkały w strefie A może parkować w strefach A i B, a posiadacz abonamentu ze strefy B – tylko w B.

Dodatkowo od 9 sierpnia tego roku na sporej części gliwickiej Starówki, gdzie obowiązuje strefa parkowania A, funkcjonuje stała Strefa Ograniczonej Dostępności dla samochodów. Mogą tu wjechać posiadacze specjalnych identyfikatorów, ale dla większości kierowców obszar ten jest zamknięty.

Identyfikatory pozwalające na wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności są wydawane m.in. mieszkańcom, właścicielom mieszkań oraz właścicielom użytkującym, najemcom lub dzierżawcom lokali użytkowych z tego terenu (umożliwiony zostanie dojazd do podwórek przy ul. Krótkiej, Szkolnej i częściowo ul. Średniej – działka nr 865 – bez identyfikatora).

Identyfikatory obowiązują również m.in. w przypadku dostaw towaru – bez identyfikatora dostawca może wjechać i zatrzymać się na 15 minut, w godzinach od 7.00 do 10.00. W innej sytuacji jest wymagany identyfikator, który umożliwia 15-minutowy postój również w pozostałych godzinach.

Identyfikator jest niezbędny także podczas przeprowadzek, dostawy sprzętu i wyposażenia mieszkań oraz lokali użytkowych, dostarczania przesyłek kurierskich oraz wjazdu na płytę Rynku np. par młodych w związku z ceremonią ślubną.

Niemożliwy jest postój samochodów mieszkańców na zamkniętych uliczkach dłużej niż przez kwadrans.

Kto może wjechać do Strefy Ograniczonej Dostępności na Starówce?

 • pojazdy oznaczone identyfikatorem A podczas dojazdu do parkingu poza drogą,
 • pojazdy z wystawionym identyfikatorem A, B do 15 minut,
 • pojazdy oznaczone identyfikatorem R,
 • pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne,
 • rowery,
 • urządzenia transportu osobistego,
 • hulajnogi elektryczne,
 • motorowery elektryczne,
 • służby miejskie,
 • firmy ochroniarskie w czasie pełnienia obowiązków,
 • dostawcy w godzinach 7.00 – 10.00 do 15 minut,
 • inne pojazdy wymienione na tabliczce pod znakiem B-1.

Identyfikator typu A
umożliwia właścicielom lub użytkownikom miejsca postojowego znajdującego się w Strefie Ograniczonej Dostępności poza drogą publiczną (wewnętrzne podwórka, dziedzińce, etc.) nieograniczony czasowo dojazd do takiego miejsca. Na jego podstawie można też zatrzymać się na kwadrans na ulicy.

Identyfikator typu B
umożliwia krótkotrwałe zatrzymanie samochodu na jezdni, ograniczone do 15 minut, w związku z:

 • postojem mieszkańców Strefy Ograniczonej Dostępności, właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowników lokali użytkowych z tego obszaru,
 • remontem i utrzymaniem infrastruktury,
 • transportem przesyłek kurierskich,
 • prowadzeniem transmisji radiowej bądź telewizyjnej,
 • przeprowadzką,
 • dostawą sprzętu i wyposażenia mieszkań i lokali użytkowych,
 • dostawą towarów,
 • decyzją administracyjną na realizację przedsięwzięcia odbywającego się w Strefie Ograniczonej Dostępności oraz jej przygotowaniem.

Identyfikator typu R
umożliwia wjazd na płytę Rynku w szczególności w związku z:

 • ceremonią ślubną – dla jednego pojazdu pary młodej,
 • realizacją zadania zlecanego przez jednostki publiczne,
 • decyzją administracyjną na realizację przedsięwzięcia odbywającego się na Rynku oraz jej przygotowaniem.

Jak uzyskać identyfikator?

Identyfikatory pozwalające na wjazd aut do Strefy Ograniczonej Dostępności można odebrać w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 po złożeniu odpowiednio uzasadnionego i udokumentowanego wniosku. Zasady wydawania i użytkowania identyfikatorów uprawniających do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności określa regulamin zawarty w zarządzeniu Prezydenta Miasta Gliwice.

Wnioski od wydanie identyfikatora można składać w siedzibie ZDM lub w Biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Formularz wniosku (wniosek 7e) jest dostępny na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl (Obsługa Klienta/Wnioski).

Identyfikatory wydawane są bezpłatnie na okres nie dłuższy niż rok. Ich posiadanie nie zwalnia z dotychczasowego obowiązku uiszczania opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania.

W razie pytań można kontaktować się z Referatem Inżynierii Ruchu w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach pod numerami telefonów 32/300-86-73 lub 32/300-86-68.

Szczegółowe informacje: www.zdm.gliwice.pl.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking