Stacja kolejowa Gliwice-Łabędy – wszczęto postępowanie administracyjne

Hinzugefügt: 02.09.2021 / Bereich:
tory kolejowe fot. A. Berlin / Pexels

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, informuje, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa stacji Gliwice Łabędy wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap II: linia E30 na odc. Katowice-Chorzów Batory oraz Gliwice Łabędy” w zakresie stacji Gliwice Łabędy w ramach projektu pn. prace przygotowawcze dla wybranych projektów”.

Inwestycje objęte są nieruchomości zlokalizowane na terenie trzech gmin – Gliwice, Rudziniec i Pyskowice. Numery ewidencyjne działek objętych inwestycją i informacje o możliwości zapoznania się z aktami sprawy są dostępne w obwieszczeniu nr IFXIII.747.19.2021.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking