Spokojnej służby!

Hinzugefügt: 30.08.2021 / Bereich:
strażnicy miejscy na Rynku Do zadań gliwickich Strażników Miejskich należą m.in. patrole na Rynku, pilnowanie ładu i porządku, a w razie konieczności interwencje. Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice

29 sierpnia obchodziliśmy święto Straży Miejskiej, której pracownicy każdego dnia podejmują interwencje i realizują zadania mające poprawić jakość życia mieszkańców, dbają o porządek publiczny i bezpieczeństwo. Dla gliwickich strażników to święto podwójne – gliwicka jednostka świętowała 30-lecie istnienia.

Z okazji Święta Straży Miejskiej oraz 30-lecia Straży Miejskiej w Gliwicach składam Komendantom oraz Funkcjonariuszom i Pracownikom Straży Miejskiej wyrazy szacunku i uznania za dotychczasową pełną poświęcenia pracę na rzecz lokalnej społeczności. Dziękuję za wzorową służbę, wieloletni trud oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych z godnym naśladowania zaangażowaniem. Swoją postawą, rzetelną pracą organizacyjną i wysoką sprawnością operacyjną udowadniacie, że mieszkańcy Gliwic mogą na Was – Drodzy Strażnicy – polegać. Jestem przekonany, że profesjonalizm będzie Wam nadal towarzyszyć w pomnażaniu dotychczasowego dorobku i osiągnięć. Życzę bezpiecznej służby, dalszych sukcesów, satysfakcji z realizacji codziennych zadań i poczucia dumy z dobrze wykonanych obowiązków. Niech dopisuje Wam zdrowie, siła ducha i niewyczerpana energia w realizacji zamierzeń. Niech służba miastu przynosi Wam zasłużone uznanie. Życzę również wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz samych dobrych dni  - życzył Strażnikom Miejskim Adam Neumann prezydent Gliwic.

Gliwicka Straż Miejska powstała w 1991 r. decyzją Rady Miejskiej. Na początku siedziba jednostki mieściła się w pobliżu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa, później w aktualnej siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Górnych Wałów 9 i w oficynie przy ul. Zwycięstwa 31. Od 2002 r. siedziba mieści się w budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2a. W 1991 r. w jednostce służyło  20 strażników, obecnie jest ich już 79. Wówczas średnia dzienna ilość zgłoszeń od mieszkańców wynosiła do 15, aktualnie to już około 40-60 zgłoszeń w ciągu dnia.
Strażnicy Miejscy zajmują się szeroko rozumianym dbaniem o ład i porządek publiczny. To m.in. sprawy porządkowe, począwszy od interwencji związanych z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego, poprzez interwencje komunikacyjne związane np. z nieprawidłowym parkowaniem, kontrole spożywania alkoholu w miejscach publicznych, kontrole dzikich wysypisk śmieci i przydomowych palenisk, po interwencje związane z uszkodzoną infrastrukturą techniczną, rannymi zwierzętami czy udzielaniem pierwszej pomocy potrzebującym, pomagają też osobom bezdomnym. Do zadań należą również te związane z profilaktyką, tj. prelekcje w placówkach oświatowych, znakowanie rowerów czy kontrole placów zabaw i udział w wydarzeniach plenerowych. Ważną częścią codziennej pracy są spotkania z mieszkańcami i wsłuchiwanie się w ich potrzeby.
Strażnicy pomagają też usuwać skutki klęsk żywiołowych i współpracują z innymi służbami przy pilnowaniu porządku podczas zgromadzeń oraz imprez publicznych. Straż miejska ma również w kompetencjach zabezpieczanie miejsc przestępstw lub katastrof do momentu przybycia właściwych służb.
Tylko w 2020 r. Straż Miejska otrzymała łącznie 13 105 zgłoszeń od mieszkańców oraz z monitoringu miejskiego, przeprowadziła w przestrzeni publicznej 15 000 kontroli epidemiologicznych, 863 kontrole spalania odpadów w paleniskach domowych i 181 na ogródkach działkowych.
W związku ze zgłoszeniami i prowadzonymi ziałaniami prewencyjno-kontrolnymi ujawniono łącznie 11 643 wykroczenia oraz 19 przestępstw. Najczęstszymi zgłoszeniami były zgłoszenia porządkowe – 8413 (w tym zakłócanie spokoju publicznego, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zanieczyszczanie powietrza/środowiska) oraz 4692 zgłoszenia dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym. Ponadto w 2020 r. usunięto z ulic miasta 50 wraków pojazdów. Najwięcej zgłoszeń odnotowano ze Śródmieścia (2360) i Trynku (885). Strażnicy przeprowadzili ok. 25 tys. kontroli i nałożyli 2234 mandaty karne.
W wyjątkowym roku pandemii kluczowa była bieżąca i sprawna komunikacja z miastem oraz wspólne działania służb.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej na bieżąco informowali gliwiczan o nowo wprowadzanych obostrzeniach oraz kontrolowali stosowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przestrzeni publicznej, placówkach handlowych, a także środkach publicznego transportu zbiorowego, w punktach poboru wymazów drive-thru oraz w punktach wymazowych Szpitala Miejskiego nr 4. Regularnie prowadzili również akcje wspierające osoby bezdomne na terenie Gliwic poprzez kontrolę ich potrzeb, miejsc przebywania oraz przekazywanie ciepłych ubrań zimowych. Strażnicy aktywnie włączyli się także w walkę o czyste powietrze w Gliwicach.
Kontrolują, czym palą w piecach gliwiczanie, ale też informują o zapisach uchwały antysmogowej i możliwych do uzyskania dotacjach na wymianę pieców. Udzielają także pomocy w złożeniu wniosku o dotację. Ponadto strażnicy biorą udział w wielu imprezach i wydarzeniach organizowanych dla mieszkańców, podczas których uczą gliwiczan m.in. udzielania pierwszej pomocy, rozdają odblaski i prowadząc akcje informacyjne.
Dla nas to 30 lat ciężkiej, ale również w dużej mierze satysfakcjonującej pracy. Ochrona porządku i spokoju na terenie miasta, pomoc bezdomnym, działania profilaktyczne, kontrole spalania odpadów, pomoc dzikim i bezdomnym zwierzętom – to tylko niektóre z realizowanych zadań. Dziękuję serdecznie w imieniu swoim oraz pracowników za każde dobre słowo. Wykonujemy naszą pracę aby służyć mieszkańcom i nie oczekujemy za nią pochwał – jednak każde okazane wsparcie jest nieocenionym motorem napędowym do dalszego działania. Niezmiennie jesteśmy, aby pomagać – mówi Janusz Bismor, komendant Straży Miejskiej w Gliwicach. (mf)

 

strażnik z maskotką strażników
Podczas pandemii Strażnicy Miejscy odwiedzali tez małych pacjentów w Szpitalu Miejskim nr 4, m.in. podczas akcji mikołajkowej. Fot. UM Gliwice
strażniczka podczas akcji informacyjnej
Do zadań strażników należy również profilaktyka, m.in. prelekcje w placówkach oświatowych, znakowanie rowerów czy kontrole placów zabaw i udział w wydarzeniach plenerowych. For. materiały SM Gliwice
strażnik z maskotką strażników
strażniczka podczas akcji informacyjnej

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking