Dotacje na wymianę pieców. Konsultacje zakończone

Hinzugefügt: 01.07.2021 / Bereich:
konsultacje społeczne - baner

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu  "Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych". Uwagi można było zgłaszać do 4 czerwca.

Miasto Gliwice planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania "Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych" w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego naborze nr.: RPSL.04.06.01-IZ.01-24-403/21 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Zgodnie z założeniami i wymaganiami tego konkursu, realizacja zaplanowanego zadania będzie polegała na udzielaniu grantów mieszkańcom Gliwic, będących właścicielami budynków jednorodzinnych, na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła. Wsparciem zostaną objęte zadania polegające na podłączeniu budynku do sieci ciepłowniczej, a w przypadku, gdy jest to technicznie niemożliwe (bądź nieuzasadnione ekonomicznie) na wymianie starego źródła ciepła na źródła zasilane energią elektryczną, gazem lub pompy ciepła.

Opis sposobu aplikowania o nowe miejskie dotacje, ich wysokość oraz zasady udzielania, rozliczeń i kontroli zostaną określone w Regulaminie naboru wniosków i realizacji projektu grantowego, który został poddany konsultacjom społecznym. Kwestie poruszone przez mieszkańców podczas konsultacji nie spowodowały konieczności wprowadzania zmian do projektów dokumentów. Szczegółowy raport jest dostępny na stronie bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty -> Konsultacje społeczne zakończone.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking