Ranking „WSPÓLNOTY”. Gliwice dają radę!

Hinzugefügt: 17.06.2021 / Bereich:
baner wspólnoty

Gliwice są niezmiennie  jednym z najlepiej radzących sobie finansowo polskich miast na prawach powiatu, pomimo trudnego dla samorządów 2020 roku naznaczonego kryzysem z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych i zmianami w polityce podatkowej – wynika z najnowszego rankingu  Pisma Samorządowego „WSPÓLNOTA” analizującego zmiany wysokości dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego AD 2020. Rozsądne konstruowanie miejskiego budżetu i konsekwentna polityka finansowa pozwoliły Gliwicom uniknąć spadku dochodów. Miasto w 2020 roku znalazło się na blisko12-procentowym „plusie”, plasując się na trzecim miejscu w grupie miast najlepiej radzących sobie z negatywnymi skutkami otaczającej rzeczywistości.

W tym samym czasie województwo śląskie zanotowało największy w skali kraju spadek dochodów, sięgający -12,64%.

Trzymanie miejskich wydatków w ryzach i wprowadzanie oszczędności tam, gdzie to możliwe od lat pozwalają Gliwicom wypełniać wachlarz zadań nałożonych na samorząd, a jednocześnie dbać o zaspokojenie potrzeb gliwiczan i niezakłóconą realizację kolejnych inwestycji ugruntowujących pozycję miasta w Polsce i w regionie. Działaniom tym sprzyja stabilna, dobra kondycja finansowa Gliwic, potwierdzona ostatnio w kwietniu przez agencję Fitch Ratings. Nie bez kozery więc w tegorocznym zestawieniu najlepszych skarbników samorządowych Dziennika Gazety Prawnej I miejsce w kategorii miast na prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców zajął Ryszard Reszke, skarbnik Miasta Gliwice. Przy opracowaniu wyników rankingu skarbników pod uwagę brano – przypomnijmy – m.in. otwartość na głos mieszkańców przy planowaniu wydatków budżetowych, efektywną współpracę z otoczeniem gospodarczym czy formy wykorzystywanych instrumentów finansowych.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking