Alzheimer – rozumiem – wspieram

Hinzugefügt: 28.05.2021 / Bereich:
logo projektu

Rada Miasta Gliwice 25 marca 2021 roku przyjęła „Program Zdrowia Psychicznego dla miasta Gliwice na lata 2021-2024”. Jego celem jest podejmowanie działań w zakresie poprawy i ochrony stanu zdrowia psychicznego mieszkańców miasta.

W cele programu wpisuje się ogólnopolska kampania informacyjna „Alzheimer – rozumiem – wspieram” organizowana przez Alzheimer Polska i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Choroby otępienne stanowią ważny problem społeczny. W Polsce około 500 000 osób żyje z objawami demencji, w tym około 300 000 cierpi na chorobę Alzheimera. Prognozuje się, że za 25 lat będzie ich dwa razy więcej.

Osoby cierpiące na choroby otępienne potrzebują indywidualnego podejścia. Zamiast izolowania, ukrywania i wstydu należy im okazywać zrozumienie i akceptację.

Wczesna diagnostyka pierwszych objawów chorób otępiennych może przedłużyć okres samodzielności chorego nawet o kilka lat. Bardzo ważne jest zwracanie uwagi na wszelkie niepokojące sygnały: zmianę zachowania, problemy z pamięcią czy spowolnienie myślenia.

Pomocnym narzędziem mogą być przygotowane przez zespół specjalistów narzędzia na platformie internetowej testysenioralne.pl, gdzie można znaleźć test pamięci i test sprawności ruchowej. Są one bezpłatne, a do ich wykonania potrzebne jest urządzenie z dotykowym ekranem oraz dostęp do internetu. Badanie na platformie internetowej nie postawi diagnozy, ale może okazać się przydatne w stwierdzeniu problemu sugerującego chorobę otępienną. W takim przypadku należy zgłosić się do lekarza POZ po skierowanie do specjalisty.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking