Konkurs książki mówionej

Aktualisiert: 09.08.2011 / Bereich: / pdf

Koło Polskiego Związku Niewidomych w Gliwicach razem z Miejską Biblioteką Publiczną zapraszają do udziału w VII Miejskim Konkursie Czytelniczym Książki Mówionej, którego finał odbędzie się w październiku.

Do konkursu mogą zgłaszać się osoby niewidome, słabo widzące i mające problemy z czytaniem tekstu drukowanego. Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z dwiema zaproponowanymi przez organizatorów lekturami: „Dom Małgorzaty” Ewy Kujawskiej oraz „Nigdzie w Afryce” Stefanie Zweig. Obie pozycje dostępne są w formie książki mówionej w Wypożyczalni Muzycznej i Zbiorów Specjalnych MBP przy ul. Perkoza 12. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą do 31 sierpnia w biurze Koła Gliwickiego PZN przy ul. Zwycięstwa 1/2, we wtorki i czwartki w godzinach od 14.00 do 17.00 (tel. 32/231-37-16) lub w Wypożyczalni Muzycznej i Zbiorów Specjalnych przy ul. Perkoza 12 (tel. 32/232-13-33).
Konkurs podzielony został na trzy etapy. Na każdym z nich uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących treści lektur. Wszyscy, którzy wezmą udział w rywalizacji, otrzymają pamiątkowe dyplomy, a trzy osoby z największą liczbą punktów – wyróżnienia i nagrody. Regulamin konkursu oraz informacje o terminie rozgrywek finałowych zostaną wysłane do uczestników oraz zamieszczone w prasie i na stronie internetowej Biblioteki. (sza)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking