Jak zdobywać granty?

Aktualisiert: 08.08.2011 / Bereich: / pdf

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości działający przy Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych organizuje bezpłatne szkolenie pt. „Przygotowanie i realizacja projektów”.

Odbędzie się ono 17 sierpnia w godzinach od 15.00 do 20.00 w siedzibie ISP przy ul. Kościuszki 35.
Wśród omawianych zagadnień znajdą się szczegółowe kwestie dotyczące przygotowania projektów (m.in. potrzeba realizacji, cele, opis działań, harmonogram, budżet, zasoby), analizy możliwości ich realizacji, rezultatów, zamknięcia i rozliczenia. Będą to warsztaty, podczas których uczestnicy m.in. samodzielnie popracują nad poszczególnymi tematami. Poprowadzi je Tomasz Pawłowski.
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (m.in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalne, kościołów), posiadający osobowość prawną i nieprowadzący działalności gospodarczej, mieszkający lub zatrudnieni na terenie województwa śląskiego. Powinni posiadać podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania środków w ramach konkursów grantowych. Każdy z podmiotów mogą reprezentować maksymalnie 2 osoby.
Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia są przyjmowane do 12 sierpnia pod numerem telefonu 32/238-81-67 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inkubator@gcop.gliwice.pl. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej www.inkubator.gcop.gliwice.pl. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (al)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking