Nowe centrum Gliwic

Aktualisiert: 04.08.2011 / Bereich: / pdf

W Gliwicach na terenach w pobliżu dworca kolejowego ma powstać nowoczesne centrum miasta.

Będzie to druga – obok zabytkowej Starówki – ważna przestrzeń publiczna w śródmieściu. Obydwie połączy reprezentacyjna ul. Zwycięstwa, która w przyszłości powinna zostać zamieniona w deptak. To ambitny pomysł na wykreowanie atrakcyjnego, estetycznego i przyjaznego wizerunku miasta na wiele lat.
3 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Gliwicach zaprezentowano „Koncepcję zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego”. Powstała ona w wyniku porozumienia z maja 2010 r., podpisanego przez PKP S.A., PKP PLK S.A. i miasto Gliwice. Strony wspólnie finansowały jej wykonanie i ściśle ze sobą współpracowały. Koncepcję urbanistyczno-architektoniczną wykonała gliwicka spółka P.A. NOVA.
Na przygotowanej przez projektantów multimedialnej prezentacji można było zobaczyć, jak tereny w pobliżu dworca kolejowego mogą wyglądać w przyszłości. O zamierzeniach dotyczących tego obszaru opowiadał prezydent Gliwic i przedstawiciele kolejowych spółek.
Opracowana koncepcja obejmuje obszar zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego w Gliwicach pomiędzy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, planowaną drogą za torami kolejowymi (utworzoną na przedłużeniu ul. Traugutta) oraz projektowaną ulicą łączącą Tarnogórską i Dworcową (przebiegającą pod torami). Jej kluczowym elementem ma być Centralny Węzeł Przesiadkowy skupiający różne środki komunikacji zbiorowej. Plany przewidują, że PKP S.A. zajmie się remontem budynku dworca, a PKP PLK S.A. – rewitalizacją peronów i torów. Miasto będzie odpowiadać za budowę nowych ulic, stworzenie atrakcyjnych placów o charakterze zbliżonym do rynku, ścieżek dla pieszych, miejsc odpoczynku pełnych zieleni. Zmienić mają się tereny usytuowane po obydwu stronach dworca, przy czym szczególnie zyskać może obecnie mniej atrakcyjny obszar po stronie północnej.
Podczas spotkania podkreślano, że koncepcja ma charakter otwarty i nie przesądza o szczegółach związanych z przebudową czy zagospodarowaniem wolnych działek. To rodzaj propozycji przede wszystkim dla potencjalnych inwestorów. Władze miasta i kolejowe spółki liczą na ich zainteresowanie, bo teren wokół dworca – po zdecydowanej zmianie wizerunku – stanie się dobrym miejscem do inwestowania.

Więcej informacji o spotkaniu można znaleźć w materiale filmowym - Express MSI z 4 sierpnia. (al)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking