Samorząd otwarty na ludzi i zmiany

Hinzugefügt: 13.05.2021 / Bereich:
kongres Perły Samorządu screen z relacji on-line kongresu Perły Samorządu 2021

Jak przeciwdziałać wyludnianiu miast z powodu m.in. migracji zarobkowych, ze względu na coraz częstsze osiedlanie się na przedmieściach czy gwałtownie spadającą liczbę urodzeń? Jak zachęcić absolwentów do pozostania w miejscu studiów? Jak zapobiegać wykluczeniom zdrowotnym, edukacyjnym, komunikacyjnym czy energetycznym, mającym niebagatelny wpływ na wybory życiowe mieszkańców? Jak dostosować miasto do potrzeb rodzin i ludzi młodych? Tych oraz innych kwestii dotykali na zakończenie gdyńskiego kongresu Perły Samorządu 2021 uczestnicy sesji plenarnej „Demografia, migracje i zmiany populacyjne w rzeczywistości po pandemicznej”. Jednym z prelegentów był prezydent Gliwic Adam Neumann.

Rekordowo szybko zmniejsza się liczba Polaków. Od wielu lat nie mieliśmy tak mało urodzeń. Na to nakłada się, największa od dekady, liczba zgonów. Pod tym względem tak źle nie było od II Wojny Światowej – w 2020 r. zmarło niemal 129 tys. osób więcej, niż się urodziło. To wszystko przekłada się na sytuację demograficzną w samorządach. Już część z nich borykała się z problemem wyludniania, pandemia tylko ten trend pogłębiła. Czy samorząd, dysponując dość ograniczonymi zasobami i instrumentami prawnymi, może skutecznie poprawić sytuację populacyjną, ale również zdrowotną na własnych terenach? Zdania i opinie były podzielone, a nad różnymi aspektami tego problemu pochylali się Michał Kot (członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej), prof. Irena Kotowska (Instytut Statystyki i Demografii SGH), prezydent Gliwic Adam Neumann i burmistrz Iłowej Paweł Lichtański.

Oczekiwania w kwestiach stricte społecznych wobec samorządów są ogromne. To m.in. prowadzenie żłobków, przedszkoli, szkół, stwarzanie sprzyjających warunków do organizacji miejsc pracy, w których dobre zarobki pociągną za sobą decyzje o założeniu rodziny i pojawieniu się dzieci.  Wspólnota samorządowa ma w tej materii wiele wyzwań i obowiązków, natomiast dostępne jej narzędzia są niewystarczające! Zgadzam się całkowicie z przedmówcami, że wsparcie dla rodzin i ludzi młodych jest bardzo ważne. Jak dla mnie jednak zbyt mocno rozbudowywany przez państwo system zabezpieczeń społecznych za bardzo zwalnia nas jako jednostki z odpowiedzialności. Co najistotniejsze, z nieomal wszystkich poruszanych tu zagadnień oraz spotkań organizowanych podczas kongresu wyziera brak dostatecznego dialogu rządu z samorządami. Dlatego niezmiennie powinniśmy apelować do rządzących o rozmowę, bo diagnoza, także demograficzna, jest postawiona. Samorządy potrzebują partnera – tak do dyskusji, jak i do działań – stwierdził w podsumowaniu swego wystąpienia prezydent Gliwic Adam Neumann.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking