Triumf Gliwic w rankingu Skarbnik Samorządu 2021

Hinzugefügt: 13.05.2021 / Bereich:
skarbnik fot. A. Laskowska / UM Gliwice

Za nami kongres Perły Samorządu w Gdyni (12–13 maja), połączony z ogłaszaniem on-line wyników IX edycji rankingu pod tą samą nazwą oraz IV edycji rankingu Skarbnik Samorządu. W zestawieniu najlepszych skarbników I miejsce w kategorii miast na prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców zajął Ryszard Reszke, skarbnik Miasta Gliwice.

Gratuluję wszystkim wyróżnionym i dziękuję serdecznie wszystkim moim współpracownikom, którzy mają w tym sukcesie ogromny udział – mówił 13 maja Ryszard Reszke podczas łączenia on-line organizatorów kongresu  z nagrodzonymi. Oceniając potencjał Gliwic, jeśli chodzi o możliwość sięgania samorządu po instrumenty zwrotne, takie jak pożyczki, granty czy kredyty, zwrócił uwagę na kwestię wyższego rzędu: potrzebę koniecznych działań ze strony rządu. – Po pierwsze, rząd rekompensując samorządom zwrot PIT, uzyska nowe źródło wzrostu wpływów z VAT-u, bo samorządy będą prowadziły więcej inwestycji. Po drugie, pieniądze na rynku będą takie same, bo ludzie będą dysponować tymi środkami, które zostaną im w portfelach. Zrekompensowanie samorządom PIT-u ma same zalety. Rozumiem, że to jest trudne, bo człowiek postepuje rozsądnie tylko i wyłącznie wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały wyczerpane. Ale zachęcałbym rząd do takich właśnie działań – podkreślał Ryszard Reszke.

Pełne wyniki rankingu ukażą się 2 czerwca na łamach Dziennika Gazety Prawnej, która we współpracy z CentroPolis Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych przygotowywała zestawienie Skarbnik Samorządu 2021. Przy opracowaniu wyników pod uwagę brano m.in. otwartość na głos mieszkańców przy planowaniu wydatków budżetowych, efektywną współpracę z otoczeniem gospodarczym, formy wykorzystywanych instrumentów finansowych.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking