Czas młodych europarlamentarzystów

Hinzugefügt: 26.04.2021 / Bereich:
Młodzi ludzie w auli Fot. materiały organizatora

Przed nami Regionalna Sesja Selekcyjna EYP Poland 2021 czyli obrady Europejskiego Parlamentu Młodzieży. Z powodu trwającej pandemii, EYP odbędzie się w środowisku digitalowym, przy użyciu różnych platform i narzędzi internetowych. Wydarzenie odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gliwice.

Europejski Parlament Młodzieży to platforma edukacji obywatelskiej, wymiany poglądów oraz międzykulturowych spotkań młodych ludzi. Sesje odbywają się w języku angielskim, co umożliwia uczniom podniesienie kompetencji językowych oraz pogłębienie wiedzy na tematy polityczne i społeczne Wspólnoty Europejskiej. Z powodu pandemii wydarzenie odbędzie się w internecie. Od 13 do 16 maja  goście i uczniowie ze szkół średnich, z kraju i zagranicy, będą debatować nad ważnymi problemami, z którymi aktualnie zmaga się Unia Europejska. To już trzecie tego typu wydarzenie w Gliwicach. Poprzednie odbyły się 3 i 5 lata temu i cieszyły się dużym zainteresowaniem.
W pierwszej części wydarzenia uczestnicy poznają się i biorąc udział w grach integracyjnych i komunikacyjnych stworzą zespoły. Kolejnym etapem będzie symulacja pracy komisji Parlamentu Europejskiego – młodzi ludzie będą dyskutować nad aktualnymi problemami i opracują projekty rozwiązań, tzw. rezolucję. Ostatniego Dnia sesji odbędzie się Zgromadzenie Generalne odwzorowujące posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego. To wyjątkowy rok dla stowarzyszenia EYP Poland, które obchodzi 15. urodziny. Z tej okazji zaplanowano kilka dodatkowych wydarzeń, o których będzie można się dowiedzieć z mediów społecznościowych stowarzyszenia.
Poza Gliwicami sesje digitalowe EYP Poland odbędą się też w Poznaniu (16-18 kwietnia) i w Kielcach (30 kwietnia-2 maja). Według szacunków w wydarzeniu weźmie udział około 100 młodych Europejczyków, którzy będą mieli okazję poznać m.in. Gliwice.
Europejski Parlament Młodzieży jest niezależną i apolityczną organizacją pozarządową działającą od 1987 r., która umożliwia młodym ludziom wymianę poglądów. Każdego roku organizowanych jest ponad 100 krajowych, regionalnych i międzynarodowych spotkań w ramach działań Europejskiego Parlamentu Młodzieży, w których uczestniczy w sumie ponad 20 tysięcy osób. Sesje odbywają się w ponad 40 krajach Europy.
Za pracę na rzecz społeczeństwa Europejski Parlament Młodzieży został uhonorowany tytułem Krajowego Laureata Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego.
Obecnie to jedna z największych platform debaty i edukacji politycznej, wymiany poglądów oraz spotkań międzykulturowych młodych ludzi. Naszym celem jest zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do aktywnego uczestnictwa w debacie na temat przyszłości Europy oraz w życiu społecznymi i politycznym swojego regionu, kraju i kontynentu. Pragniemy też przyczynić się do ich rozwoju osobistego dając im możliwość zaangażowania się jako wolontariusze na wiele różnych sposobów – mówią Patrycja Zapała i  Filip Kleibert z Europejskiego Parlamentu Młodzieży, główni organizatorzy sesji w Gliwicach. (mf)

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking